Gå direkt till innehåll
Illustrationsplan över Frihamnens första etapp.
Illustrationsplan över Frihamnens första etapp.

Pressmeddelande -

Frihamnen vann planpriset 2016

Frihamnens planarbete mitt i centrala Göteborg tog hem vinsten igår kväll när årets planpris delades ut av Sveriges Arkitekter. ”Ett inspirerande föredöme” kallar juryn årets vinnare, Frihamnen.

Frihamnen, en del av Älvstaden, kommer att ha 20 000 boende och lika många arbetande år 2035. Redan till Göteborgs 400-års jubileum 2021, ska den första etappen med 1 000 nya bostäder och 1 000 nya arbetsplatser vara klar.

Mia Edström från stadsbyggnadskontoret och Hanna Areslätt från Älvstranden Utveckling AB i Göteborgs Stad har ett delat projektledarskap för Frihamnen och är mycket stolta över vinsten.
- Det är fantastiskt roligt att vi vann. Det är många som arbetar med planeringen av Frihamnen och det är en viktig bekräftelse på vårt mod att tänka nytt och inte minst vårt samarbete med många olika aktörer i detta stora stadsutvecklingsprojekt.

Sveriges Arkitekters jurys motivering till vinsten lyder: ”När sjöfarten flyttar ut mot havet tar Göteborg chansen att göra älven till en tillgång för alla. I planarbetet med Frihamnen har Göteborgs Stad utvecklat ett nytänkande arbetssätt för att bjuda in medborgarna, företagen och de kommunala förvaltningarna att samarbeta kring utvecklingen av en mer socialt och ekologiskt hållbar stad. Ett inspirerande föredöme.”

Planarbetet med Frihamnen bygger på en nära och viktig dialog med såväl exploatörer, politiker som medborgare. Det är ett uppdrag att tänka innovativt och kreativt för att skapa en stadsdel för framtidens göteborgare.

- Vi arbetar på ett innovativt och sökande sätt med till exempel platsbyggnad med bastun och badet. Det arbetet har påverkat hur vi har tagit fram detaljplanen. Vi utnyttjar även uppdraget att vara testarena och pröva nya lösningar för till exempel mobilitet, social hållbarhet, klimatproblematiken och att skapa en stad för alla, fortsätter Mia Edström.

Frihamnen kommer att utvecklas till en tät innerstad som en del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för ett stort utbud av olika boendeformer och verksamheter liksom en ny park alldeles vid vattnet. Frihamnen knyter samman Göteborg över älven och öppnar Göteborg mot världen. Ansvariga för arbetet med Frihamnen är de båda projektledarna Mia Edström, stadsbyggnadskontoret, Hanna Areslätt, Älvstranden Utveckling AB tillsammans med Jonas Uvdal och Kristoffer Nilsson, båda från stadsbyggnadskontoret samt Jessica Segerlund och David Lethonen, båda från Älvstranden Utveckling AB med flera.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Presskontakt

Christina Terfors

Pressansvarig stadsbyggnadskontoret 031- 368 17 16
Anna-Lena Isacson

Anna-Lena Isacson

Presskontakt Projektchef Frihamnen Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 74

Hållbar stad - Öppen för världen

Älvstaden är ett stort geografiskt område längs med älven i centrala Göteborg som ska omvandlas till en mer levande och dynamisk del av staden. En blandad stad som genom sitt innehåll ska attrahera både människor och verksamheter. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

I Älvstaden ingår delområdena Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Som grund till projektet ligger vision Älvstaden,som antogs av Kommunfullmäktige 2012. Visionen har tagits fram i dialog med göteborgare, företrädare för kommunala bolag, näringsliv och akademi. Totalt har över 2 800 människor bidragit.