Gå direkt till innehåll
Bastun i Frihamnen är ett resultat av den medborgardialog som skett i planprocessen.
Bastun i Frihamnen är ett resultat av den medborgardialog som skett i planprocessen.

Pressmeddelande -

Göteborgs Stad nominerad till Sveriges Arkitekters Planpris

Frihamnen mitt i centrala Göteborg är en av fem nominerade projekt till Sveriges Arkitekters Planpris 2016. Frihamnen, en del av Älvstaden, kommer att ha 20 000 boende och lika många arbetande år 2035. Redan till Göteborgs 400-års jubileum 2021, ska den första etappen med 1 000 nya bostäder och 1 000 nya arbetsplatser vara klar.

Mia Edström, projektledare för Frihamnen på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad är glad och stolt över nomineringen. - Det är en viktig bekräftelse och framförallt ett erkännande av att vi har varit modiga i projektet och att vårt samarbete med många olika aktörer i detta stora stadsutvecklingsprojekt har lönat sig.

Planarbetet med Frihamnen bygger på en nära och viktig dialog med såväl exploatörer, politiker som medborgare. Det är ett uppdrag att tänka innovativt och kreativt för att skapa en stadsdel för framtidens göteborgare.

- Vi arbetar på ett innovativt och sökande sätt med till exempel platsbyggnad med bastun och badet. Det arbetet har påverkat hur vi har tagit fram detaljplanen. Vi utnyttjar även uppdraget att vara testarena och pröva nya lösningar för till exempel mobilitet, social hållbarhet, klimatproblematiken och att skapa en stad för alla, fortsätter Mia Edström

Enligt Sveriges Arkitekter är projektet intressant bland annat genom att ”En medborgardialog om stadsutvecklingsprogram för Frihamnen har på kort tid gjort visionen känd genom att idén om en bastu på kort tid byggts. Markanvisning med krav på låga hyror och en planprocess i dialog med exploatörerna är andra exempel på innovativa arbetssätt”.

Frihamnen kommer att utvecklas till en tät innerstad som en del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för ett stort utbud av olika boendeformer och verksamheter liksom en ny park alldeles vid vattnet. Frihamnen knyter samman Göteborg över älven och öppnar Göteborg mot världen.

Ansvariga för arbetet med Frihamnen är de båda projektledarna Mia Edström, stadsbyggnadskontoret, Hanna Areslätt, Älvstranden Utveckling AB tillsammans med Jonas Uvdal och Kristoffer Nilsson, båda från stadsbyggnadskontoret samt Jessica Segerlund och David Lethonen, båda från Älvstranden Utveckling AB.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Presskontakt

Christina Terfors

Pressansvarig stadsbyggnadskontoret 031- 368 17 16
Anna-Lena Isacson

Anna-Lena Isacson

Presskontakt Projektchef Frihamnen Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 74

Hållbar stad - Öppen för världen

Älvstaden är ett stort geografiskt område längs med älven i centrala Göteborg som ska omvandlas till en mer levande och dynamisk del av staden. En blandad stad som genom sitt innehåll ska attrahera både människor och verksamheter. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

I Älvstaden ingår delområdena Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Som grund till projektet ligger vision Älvstaden,som antogs av Kommunfullmäktige 2012. Visionen har tagits fram i dialog med göteborgare, företrädare för kommunala bolag, näringsliv och akademi. Totalt har över 2 800 människor bidragit.