Gå direkt till innehåll
Visionsbild Masthuggskajen (Kanozi)
Visionsbild Masthuggskajen (Kanozi)

Pressmeddelande -

Masthuggskajen tål att granskas

Byggnadsnämnden beslutade på mötet 21 juni att Masthuggskajens detaljplan ska gå ut på granskning under sommaren. Granskningstiden pågår till den 22 augusti. Det innebär att planen för Masthuggskajens utbyggnad närmar sig målet att bli antagen av Göteborgs kommunfullmäktige under 2017. Första spadtaget planeras under 2018. Masthuggskajen kommer att utvecklas till ett av Göteborgs mest spännande områden.

Med sitt fantastiska läge vid älven och med kopplingar till Linné, Majorna, Haga och Skeppsbron är Masthuggskajen attraktivt för många. Både för boende och kommande boende, det redan rika kulturlivet och dess aktörer, det lokala och det internationella affärslivet samt turister. Kontrasterna är det som kommer att utmärka Masthuggskajen. Det storskaliga möter det småskaliga. Det lite ruffiga möter det mer polerade. Höga byggnader i öster möter en lägre bebyggelse i väster. Allt i en väl genomtänkt mix med grönytor och vatten, där alla känner sig välkomna.

På Masthuggskajen kommer det skapas 5000 - 6000 nya arbetsplatser, som i sin tur ger området en hög puls dagtid. Kvällstid kommer de 1200 bostäderna samt ett hotell skapa ytterligare liv i området. Ett liv med ett brett utbud av kultur – både dag och kväll, restauranger och andra platser där möten mellan människor sker.

För att skapa en hållbar miljö räcker det inte bara att certifiera enskilda byggnader, utan även hela stadsdelar. Masthuggskajen siktar på att, som ett av de första stadsutvecklingsprojekten i Sverige, hållbarhetscertifiera hela området under 2018, efter ett gediget arbete med hjälp av certifieringssystemet Citylab Action.

Genom att bygga en halvö 100 meter ut i älven och stort ett kajstråk kommer närheten till vattnet blir ännu mer påtaglig.

Ifrån Masthuggskajen kommer man 2021 att kunna ta linbanan över älven – ett välkommet tillskott i kollektivtrafiken där älvstränderna kopplas samman och säkerligen en given attraktion för turister och besökare. 

- Idag presenterar vi stolt en väl genomarbetad och hållbar detaljplan, som många är ivriga att förverkliga med start 2018, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen, Älvstranden Utveckling. 


Med Masthuggskajen växer Göteborgs stadskärna västerut och närmar sig vattnet. På så vis får Linné, Majorna och Centrum en tydligare koppling till älven och en ny hållbar stadsdel formas med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Området kommer att erbjuda levande gator och torg, omkring 1200 bostäder och 140 000 – 150 000 kvm kontor, lokala verksamheter och kultur. Masthuggskajen ingår i Nordens största stadsutvecklingsprojekt – Älvstaden. Detaljplaneområdet för Masthuggskajen sträcker sig från Järntorget till Stigbergsliden och från Första Långgatan ned till vattnet. Det utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. 


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Kontakter

Ulrika Palmblad Gröön

Ulrika Palmblad Gröön

Presskontakt Stadsutvecklingschef Älvstaden 031-3689667

Matilda Landén

Presskontakt Projektledare Ringön 031- 368 12 99

Per-Anders Käll

Presskontakt Projektledare Centralenområdet 031- 368 10 78

Åsa Hüffmeier

Presskontakt Utvecklingsledare Fastighetskontoret Centralenområdet 031- 368 10 66

Camilla Lidholm

Presskontakt Projektledare Backaplan 031- 368 13 19
Lena Andersson

Lena Andersson

Presskontakt VD Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 85
Marika Ogrelius

Marika Ogrelius

Presskontakt Vice VD Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 47

Elisabet Gondinger

Presskontakt Avdelningschef, Exploateringsavdelningen Fastighetskontoret 031-368 10 62
Maria Ackerot

Maria Ackerot

Presskontakt Enhetschef planering Trafikkontoret 031-368 25 04

Matilda Landén

Presskontakt Projektledare Ringön Göteborgs Stad, fastighetskontoret 031-368 12 99

Hållbar stad - Öppen för världen

Älvstaden är ett stort geografiskt område längs med älven i centrala Göteborg som ska omvandlas till en mer levande och dynamisk del av staden. En blandad stad som genom sitt innehåll ska attrahera både människor och verksamheter. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

I Älvstaden ingår delområdena Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Som grund till projektet ligger vision Älvstaden,som antogs av Kommunfullmäktige 2012. Visionen har tagits fram i dialog med göteborgare, företrädare för kommunala bolag, näringsliv och akademi. Totalt har över 2 800 människor bidragit.