Gå direkt till innehåll
Nu startar utvecklingen av Lindholmshamnen.

Pressmeddelande -

Nu startar utvecklingen av Lindholmshamnen.

Byggnationen av ett helt nytt område på Lindholmen kan nu ta fart efter att detaljplanen vunnit laga kraft. I det gamla varvsområdet precis vid vattnet kommer 450 lägenheter och ca 3000 kvm för service, butiker och restaurang växa fram.

Lindholmshamnen är en del i utvecklingen av Älvstaden och göteborgarnas önskemål att komma närmare vattnet. Visionen är ett grönt område där det är enkelt att leva hållbart.

- Området ska utvecklas till en del av staden med bostäder i en unik och spännande miljö. Med Lindholmshamnen kommer området bli levande dygnet runt, säger Pierre Kroona, projektchef på Älvstranden Utveckling

Det är HSB, Peab, Skanska och Älvstranden Utveckling som tillsammans ska utveckla området med 450 lägenheter i flerfamiljshus och stadsvillor, en förskola, service, butiker, kontor och restaurang. Minst 25% av bostäderna kommer att bli hyresrätter. I planen finns det även utrymme för ett sextonvåningshus som kommer vara väl synligt från älven och från Södra Älvstranden och Göteborgs centrum.

- Vi kommer i utvecklingen av området ta till vara på de unika värden som redan finns på Lindholmen idag som exempelvis, varvshistorien och den internationella atmosfären. Men också den kreativitet och innovationskraft som finns tack vare Lindholmen Science Park och Chalmers, säger Pierre Kroona

Under andra halvan av 2015 startar utbyggnaden av allmän plats och om ca ett år startar byggnationen av kvarteren. Helt klart beräknas området vara ca 2020.

Om Älvstaden
Älvstaden består av omfattande centrala områden längs älven i Göteborg, som nu omvandlas till en levande och attraktiv innerstad. Enligt det visionsarbete som tusentals göteborgare deltagit i ska Älvstaden vara hållbar och öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. I Älvstaden ingår Lindholmen, Frihamnen, Backaplan, Ringön, Hisingsbron, Gullbergsvass, Centralenområdet, Skeppsbron och Norra Masthugget.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Presskontakt

Ulrika Palmblad Gröön

Ulrika Palmblad Gröön

Presskontakt Stadsutvecklingschef Älvstaden 031-3689667

Matilda Landén

Presskontakt Projektledare Ringön 031- 368 12 99

Per-Anders Käll

Presskontakt Projektledare Centralenområdet 031- 368 10 78

Åsa Hüffmeier

Presskontakt Utvecklingsledare Fastighetskontoret Centralenområdet 031- 368 10 66

Camilla Lidholm

Presskontakt Projektledare Backaplan 031- 368 13 19
Lena Andersson

Lena Andersson

Presskontakt VD Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 85
Martin Öbo

Martin Öbo

Presskontakt Fastighetsdirektör Fastighetskontoret 031-368 11 29
Marika Ogrelius

Marika Ogrelius

Presskontakt Vice VD Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 47

Elisabet Gondinger

Presskontakt Avdelningschef, Exploateringsavdelningen Fastighetskontoret 031-368 10 62
Maria Ackerot

Maria Ackerot

Presskontakt Enhetschef planering Trafikkontoret 031-368 25 04

Matilda Landén

Presskontakt Projektledare Ringön Göteborgs Stad, fastighetskontoret 031-368 12 99
Anna-Lena Isacson

Anna-Lena Isacson

Presskontakt Projektchef Frihamnen Älvstranden Utveckling AB 031-368 96 74

Hållbar stad - Öppen för världen

Älvstaden är ett stort geografiskt område längs med älven i centrala Göteborg som ska omvandlas till en mer levande och dynamisk del av staden. En blandad stad som genom sitt innehåll ska attrahera både människor och verksamheter. Älvstaden ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

I Älvstaden ingår delområdena Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Som grund till projektet ligger vision Älvstaden,som antogs av Kommunfullmäktige 2012. Visionen har tagits fram i dialog med göteborgare, företrädare för kommunala bolag, näringsliv och akademi. Totalt har över 2 800 människor bidragit.