Skip to main content

Startskott för Frihamnens första detaljplan

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2015 09:00 CET

På tisdag den 24 mars börjar arbetet med detaljplanen för Frihamnens första etapp. Det görs i en öppen process där byggherrarna, Göteborg Stad och allmänheten strålar samman i en rad workshops och presentationer. Den första av Frihamnens fem etapper ska innehålla minst 3000 bostäder och 2000 arbetsplatser.

- Med avstamp i Vision Älvstaden drar vi nu igång arbetet med detaljplan för den första delen av Frihamnens utveckling. Det görs i en öppen process med ambitionen att involvera många olika parter i ett tidigt skede, säger Mia Edström, projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Vid fem tillfällen under våren bjuder Göteborgs Stad och byggherrarna för Frihamnens första etapp in till presentationer och så kallade ”open calls”. Här finns möjlighet att ta del av konkreta idéer som produceras under arbetets gång och ställa frågor eller komma med inspel i arbetet. De som vill kan också delta mer aktivt med utformningen av det offentliga rummet och den redan nu framväxande Jubileumsparken.

- Genom aktiviteter och händelser - som under våren exempelvis handlar om utveckling av en prototyp för en ny lekplats och idéer kring badkultur - kan allmänheten vara med och forma parken redan nu, säger Hanna Areslätt, projektchef på Älvstranden Utveckling.

Den första presentationen äger rum i samband med att den första workshopen avslutas den 26 mars. Klockan 17.30 står Älvrummet öppet för alla som vill ta del av det första delresultatet och ställa frågor kring arbetet.

Fakta om processen

 • Workshop 1 + presentation: 24-26 mars.
  I tre dagar arbetar ett flertal team med en första målbild - innehåll och grov struktur för Frihamnens första etapp. Teamen presenterar sina idéer i Älvrummet 26 mars kl 17.30.
 • Workshop 2 ”Open call - Lekplats framtiden”: 25-30 april.
  Jubileumsparkens nya vattenkonstverk – en experimentell plats för stora som små – tar form. Öppet deltagande 25 april mellan kl 10.00-15.00 i Jubileumsparken.
 • Workshop 3 + presentation: 11-13 maj.
  Ett flertal team arbetar med alternativ för hur en första etapp kan utformas. Teamen presenterar olika scenarios för området den 13 maj.
 • Workshop 4 + presentation: 1-3 juni.
  Summering av processen. Vad blev förslaget för den första etappen? Presentation 3 juni.
 • Workshop 5 ”Open call – Badkultur”: 8-12 juni.
  Gemensamt görande och utveckling av Badkultur del III, tillsammans med tyska arkitektkontoret Raumlabor Berlin. Förslaget från workshop 4 testas.

Mer information om varje del publiceras löpande på älvstaden.se. Allt material kommer att visas i Frihamnen 21-28 juni under Volvo Ocean Race.

Processen leds av Spontanious City från Amsterdam och Gehl Arkitekter från Köpenhamn, tillsammans med representanter från Göteborgs Stad. Spontanious City och Gehl Arkitekter leder komplexa stadsutvecklingsprocesser världen över och har varit engagerade i Göteborg och Älvstaden tidigare.

Till hösten går detaljplanen ut på samråd med ytterligare möjlighet för allmänheten att engagera sig i utvecklingen av framtida Frihamnen.

För mer information kontakta:

Mia Edström, projektledare på Stadsbyggnadskontoret
Tel: 031-368 16 49
Mail: mia.edstrom@sbk.goteborg.se

Hanna Areslätt projektchef på Älvstranden Utveckling
Tel: 031-368 96 43
Mail: Hanna.Areslatt@alvstranden.goteborg.se

Fakta om Frihamnen
Frihamnen är strategiskt viktig för att knyta Göteborg över älven och vidare in mot Kvillebäcken, Backaplan och Lindholmen. Här ska cirka 15 000 människor en gång bo. Och lika många ska ha sina arbetsplatser i området. Men redan till Göteborgs jubileumsår 2021 ska mycket vara klart.
 Runt 1 000 bostäder ska ha hunnit byggas och 1 000 nya arbetsplatser finnas på plats tillsammans med en
Jubileumspark.

Älvstaden är ett av Norra Europas största stadsutvecklingsprojekt – centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek. Genom att stärka kärnan, möta vattnet och hela staden skapar vi en inkluderande, hållbar och dynamisk innerstad som är öppen för världen. Älvstaden växer fram längs båda sidor om älven i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.