Gå direkt till innehåll
Den 1 700 kvadratmeter stora Masthuggsparken som byggs i anslutning till byggrätt G5 kommer vara klar 2028.
Den 1 700 kvadratmeter stora Masthuggsparken som byggs i anslutning till byggrätt G5 kommer vara klar 2028.

Pressmeddelande -

Älvstranden Utveckling AB markanvisar byggrätt på Masthuggskajen

Nu markanvisas en av de tre sista byggrätterna inom detaljplanen för Masthuggskajen. Byggrätten, en kontorsfastighet om 2 400 kvm BTA, är belägen i områdets västra del i förlängningen av Masthuggstorget, mot Göta älv.

Byggrätten G5 är avsedd för centrumverksamhet och ska utvecklas i enlighet med de kvalitets- och hållbarhetskrav som finns för området, med särskilt fokus på kultur och levande bottenvåningar.

– Vi ser här en given plats för en aktör som vill vara med och utveckla Masthuggskajen och samtidigt låter sig inspireras av de kulturverksamheter som redan finns i närområdet, säger Frida Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling AB.

Centralt läge vid Masthuggstorget

Byggrätten ligger vid Masthuggstorgets förlängning norrut mot Göta älv och knyter an till det lokala livet vid Masthuggstorget, med mataffär, apotek och service, söderut är det bostadskvarter hela vägen till Slottsskogen. Intill byggs också snart den nya Masthuggsparken.

Den västra delen av Masthuggskajen kommer att växa fram de närmaste åren med hyres­rätter, bostadsrätter, affärer, restauranger, förskola, gymnastikhall och ett multifunktionellt parkerings­hus. Det är en lite lugnare del av Masthuggskajen där barn och vardagsliv ska få plats och utrymme.

Höga ambitioner på Masthuggskajen

Masthuggskajen har höga hållbarhetsambitioner. Det ska bli ett område där människor kan leva, verka och trivas. Alla göteborgare, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, ska kunna och vilja besöka Masthuggskajen.

Den aktuella markanvisningen är en av tre kvarvarande markförsäljningar som Älvstranden Utveckling AB ska genomföra på Masthuggskajen, detta är den sista för kontor. Även de två övriga ligger i den västra delen av området, men är avsedda för bostadsändamål. Älvstranden Utveckling AB har varit med sedan planarbetet för Masthuggskajen startade och leder arbetet i det byggkonsortium som gemensamt utvecklar området.

– Vårt uppdrag i projektet har sedan start varit att effektivisera arbetet mellan byggaktörerna och kommunen. Med denna markanvisning är vi ytterligare ett steg närmare att skapa det kontrastrika område vi strävar efter på Masthuggskajen, säger Mikael Dolietis, VD Älvstranden Utveckling AB.

Visionsbild: Göteborgs Stad/Visulent. Redigerad med AI och granskad av Älvstranden Utveckling AB.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter.

Kontakter

Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter.

Älvstranden Utveckling AB
Lindholmspiren 5b
Box 8003, 402 77 Göteborg
Sverige