Gå direkt till innehåll
En världsunik oas på Masthuggskajen är nu invigd

Pressmeddelande -

En världsunik oas på Masthuggskajen är nu invigd

Idag den 27 maj har Älvstranden Utveckling, IMCG, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Watteriet invigt den sista av demonstratorerna inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum. Älvstranden Utveckling upplåter under en två-årsperiod ytan på Masthuggskajen till olika aktörer med spännande koncept. Det IMCG-ledda projektet är ett av dem och nu står en väder- och bullerskyddad mötesplats klar.

- Vi är gärna testarena för bullerskyddsmodulerna på Masthuggskajen då vi ser nyttan både under byggperioden och när området är färdigställt, säger Åsa Vernersson, projektledare för Masthuggskajen, Älvstranden Utveckling.

Faller detta väl ut ser jag att flera av våra stadsutvecklingsprojekt i Älvstaden tar till sig denna lösning, avslutar hon.

Innovationsprojektet är ett samarbete mellan nio aktörer som representerar privat- och offentlig sektor samt akademi. Fokus ligger på att utveckla en lösning som möter samhällsutmaningen buller för att tillsammans skapa attraktivt stadsliv världen över. Den potentiella kunden är stadsutvecklare, byggföretag eller privata markägare med hållbarhet i fokus.

- Vi behöver fundera på vilka ljudmiljöer och funktioner vi vill ha i vår omgivning i stället för att enbart se buller som ett problem. En kombination av innovativa lösningar behövs. Modulerna som tagits fram inom TOR-projektet kan vara en av dem, säger Krister Larsson, senior forskare och akustiker på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Under invigningen presenterades lösningen och de akustiska utmaningarna. Nästa steg och utmaning är att få ut innovationen på marknaden och skapa tillväxt.

- En av de största utmaningarna för samhället är att vårda gemensamma resurser som till exempel luften vi andas eller som i detta fall, stadsmiljön vi alla vistas i. För att möta dessa utmaningar krävs det innovationskraft genom samverkan, säger Jonas Norrman VD på IMCG.

Kontakt: Amanda von Matern, Innovationsprojektledare IMCG,

Strategisk kommunikation

Mobil: 076-636 54 04, E-post: amanda.vonmatern@imcg.se

Marie Elmqvist, Presskontakt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Mobil: 070-688 60 41, E-post: marie.elmqvist@sp.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Vi arbetar långsiktigt enligt Vision Älvstadens målsättning att möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan. Vi ska medverka till att Frihamnen, Södra Älvstranden, Lindholmen och Gullbergsvass fylls med boende, kontor, handel, mötesplatser och allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Presskontakt

Manne Fridell

Manne Fridell

Presskontakt Bolagskommunikatör 031-3689650

Älvstranden Utveckling - I samverkan. För göteborgarna.

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag med uppdrag att förverkliga den politiska visionen om Älvstaden. Tillsammans med Göteborgs Stads planerande förvaltningar och näringslivet skapar vi en grön, inkluderande och dynamisk innerstad runt älven.

Fakta i siffror:
- 91 medarbetare
- Hundratals samarbetspartners
- Omsättning 2021: 388,6 miljoner kronor
- 59 stycken byggnader
- 337 108 kvadratmeter uthyrningsbar yta
- 1 526 bostäder i produktion 2021
- 91,4 procentig uthyrningsgrad