Gå direkt till innehåll
Nytt färjeläge bidrar till Lindholmens utveckling

Pressmeddelande -

Nytt färjeläge bidrar till Lindholmens utveckling

Efter flera års planering är kajen vid Lindholmens nya färjeläge nu färdig. Älvstranden Utveckling AB har ansvarat för byggnationen, som innebär att en ny linje snart kan börja trafikera sträckan Lundbystrand – Stenpiren.

Den nya kajen har just genomgått slutbesiktning och täcker en yta av 460 kvadratmeter. Innan arbetet kunde komma i gång fanns flera frågetecken att reda ut. Hur stort del av kajen ska byggas ut, vem ska ansvara för byggnationen och hur ska projektet förhålla sig till detaljplanen för närliggande Lundbybassängen?

– Byggnationen av kajen ingår egentligen inte i vårt åtagande men vi valde ändå att kliva in som ansvariga för projektet så att kajen kunde komma på plats och området fortsätta att utvecklas. Det känns bra att Lindholmen nu får ännu en knutpunkt som ökar attraktiviteten i området, säger Zanyar Alissio, projektledare på Älvstranden Utveckling AB.

Sista förberedelserna inför betydelsefull trafikstart

Västtrafik planerar att börja trafikera den nya sträckan i december, med en avgiftsfri elfärja. Nu arbetar stadsmiljöförvaltningen med att koppla på ramp och flytbrygga på kajen, där färjan kommer att lägga till. Utöver det kommer exploateringsförvaltningen att bygga en torgyta framför färjeläget. De ansvarar även för en temporär gång- och cykelbana som kommer att ansluta till Pumpgatan i anslutning till färjeläget.

– Som bolag har vi investerat drygt 20 miljoner kronor i kajen. Tillsammans med flera förvaltningar inom Göteborgs Stad har vi möjliggjort en ny förbindelse över älven, som gör området mer attraktiv och underlättar både för boende och arbetande i området, liksom gäster på hotellet i närheten, säger Zanyar Alissio.

Skiss av kajen ovanifrån. Kajen kopplas ihop med ramp och flytbrygga, där färjan kommer att lägga till.


Lena Baeza, programledare för Lindholmen på Älvstranden Utveckling AB, poängterar att färjeläget blir betydelsefullt även för närliggande områden:

– Att få ännu ett färjeläge till Lindholmen betyder otroligt mycket. Det bidrar till att överbrygga den barriär som älven utgör och Lindholmen blir en mer naturlig del av innerstaden. Såväl The Yard som Geely, de tillfälliga bostäderna i Frihamnen och närbelägna stadsdelar på Hisingen får bara några minuters båtresa från Stenpiren. Och området känns tryggare, säger Lena Baeza.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter.

Kontakter

Anders Gustavsson

Anders Gustavsson

Presskontakt Pressansvarig 031-368 56 06

Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter.

Älvstranden Utveckling AB
Lindholmspiren 5b
Box 8003, 402 77 Göteborg
Sverige