Gå direkt till innehåll
Riksbyggen förvärvar byggrätt för ny ungdomssatsning i Lindholmshamnen

Pressmeddelande -

Riksbyggen förvärvar byggrätt för ny ungdomssatsning i Lindholmshamnen

Riksbyggen har förvärvat byggrätt för 250 lägenheter i Lindholmshamnen i Göteborg av Älvstranden Utveckling AB, avsedda för kooperativa hyresrätter för unga vuxna mellan 18-30 år.

Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en blandform mellan hyresrätt och bostadsrätt. Stort inflytande över det egna boendet och gemensamt ansvar för fastigheten men till en betydligt lägre insats än för en vanlig bostadsrätt, ungefär så kan man sammanfatta hur en kooperativ hyresrättsförening fungerar. Många unga har idag svårt att komma in på bostadsmarknaden och är ofta hänvisade till dyra andrahandskontrakt med osäkra villkor.

– Enligt Vision Älvstaden ska vi arbeta för att skapa en stad för alla. Genom att möjliggöra den kooperativa hyresformen kan vi bidra till att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseform och storlek. Lindholmshamnen blir på så sätt en testarena för en intressant och relativt oprövad boendeform, säger Mattias Jonsson (S), styrelseordförande i Älvstranden Utveckling.

– Riksbyggen vill driva på utvecklingen och pröva nya former som hjälper unga personer att hitta en bostad. Vi är mycket glada över att Älvstranden Utveckling har nappat på idén om att tillföra ungdomsbostäder i ett attraktivt läge och med ett nytt upplägg, säger Mikael Ahlén marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg.

I ett perfekt läge i en attraktiv stadsdel och med närhet till utbildning, arbete och rekreation planerar Riksbyggen nu 250 lägenheter i ett helt nytt kvarter. De ytsmarta lägenheterna varierar i storlek från ca 25 kvm till 65 kvm, 1 till 3 rum och kök.

Att bo i kooperativ hyresrätt ger ett stort inflytande över boendet men där den ekonomiska insatsen är lägre jämfört med en bostadsrätt. Den största skillnaden ligger i att den boende inte hyr av ett bostadsbolag, istället ägs fastigheten av en kooperativ förening, med de boende som medlemmar. Den boende betalar en insats i samband med inflyttning och sedan hyra varje månad. Till skillnad från en bostadsrätt kan nyttjanderätten inte köpas eller säljas till marknadspris, istället får den boende tillbaka insatsen vid flytt. Den kooperativa hyresrättsföreningen styrs demokratiskt av medlemmarna som väljer sin egen styrelse och beslutar kring förvaltning och underhåll av fastigheten. 

Lägenheterna vid Lindholmshamnen fördelas till personer registrerade hos BoPlats Göteborg. Vid tidpunkten för fördelning ska intressenterna vara mellan 18 och 30 år. Eftersom att det handlar om att utveckla ett nytt koncept kommer ett dialogarbete med ungdomar och unga vuxna att startas.

Bygget av de 250 lägenheterna beräknas kunna starta 2019 och inflyttningen är planerad till 2021.

Målet för Lindholmshamnen är att bli ett modernt, citynära och hållbart bostadsområde. De nya kvarteren är belägna på Lindholmen och är en del av Älvstaden, vars vision är att skapa en inkluderande, grön och dynamisk stad – öppen för världen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Vi arbetar långsiktigt enligt Vision Älvstadens målsättning att möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan. Vi ska medverka till att Frihamnen, Södra Älvstranden, Lindholmen och Gullbergsvass fylls med boende, kontor, handel, mötesplatser och allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Kontakter

Ann Törnblom

Ann Törnblom

Presskontakt Kommunikationschef 031-368 96 69
Anders Gustavsson

Anders Gustavsson

Presskontakt Pressansvarig 031-368 56 06

Älvstranden Utveckling AB - I samverkan. För göteborgarna.

Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter.

Fakta i siffror:
- 86 medarbetare
- Hundratals samarbetspartners
- Hyresintäkter 2022: 414 miljoner kronor
- 62 stycken byggnader
- 338 445 kvadratmeter uthyrningsbar yta
- 1 462 bostäder i produktion 2022
- 90,5 procentig uthyrningsgrad