Pressmeddelande -

Information om aktiesplit i ÅF

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef   070-657 20 26

Vid ÅFs årsstämma 2010-05-05 godkändes styrelsens förslag gällande uppdelning av aktier (s.k. split), enligt villkoren 2:1, så att varje nuvarande ÅF-aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag.

ÅFs styrelse har idag tagit beslut om att avstämningsdag för aktiespliten blir onsdagen den 2 juni.
Sista dag för handel med aktien före split är fredagen den 28 maj och första dagen för handel efter uppdelningen är måndagen den 31 maj.


Aktieägare behöver inte göra någon anmälan eller vidta annan åtgärd med anledning av aktieuppdelningen.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Marta Tiberg

Presskontakt Head of Communication & Brand Responsible for external and internal communication whitin the Group. +46 10 505 35 75