Blogginlägg -

Bristande delaktighet med kontroversiell kommunikationsmetod

En kontroversiell kommunikationsmetod för personer med funktionsnedsättning används i hela landet, trots att myndigheter menar att metoden saknar vetenskapligt belägg. – Det är en metod som står i bjärt kontrast till tanken om att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga på sina egna villkor i samhället, säger Ann Ander legitimerad logoped och ledamot i Afasiförbundets styrelse.

Faciliterad kommunikation, som metoden heter, har inget vetenskapligt stöd enligt en utredning av Socialstyrelsen.

 - Det finns stor risk att den som hjälper personen att kommunicera pådyvlar den sina egna åsikter, lite på samma sätt som ”anden i glaset”, menar Ann Ander.

Hon tycker att det är bra att metoden nu har granskats av Sveriges Radios program Kaliber.

- Det är stora summor som används av kommunerna till en ovetenskaplig metod samtidigt som kommunikationsstöd till personer med afasi fortfarande är fruktansvärt eftersatt, säger Ann Ander.

Många kommuner saknar i dag anställda logopeder som arbetar för att utveckla personers med afasi kommunikation. Det gör att många med afasi har svårt att vara delaktiga i samhället på lika villkor.

- Alla kommunikationsmetoder bör syfta till att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga på lika villkor som andra, menar Ann Ander.

Länk till inslag på Sveriges Radio: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6389076

Relaterade länkar

Ämnen

  • Funktionsvariation

Presskontakt

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61