Blogginlägg -

Rollspel ökar läkares förståelse

Charlotta Saldert, docent i logopedi, är årets mottagare av Sahlgrenska Akademins pedagogiska pris. Hon har utvecklat ett kursmoment för läkarstudenter där de genom rollspel och en film får leva sig in hur det är för patienter med afasi och andra kommunikationssvårigheter.

 I dag är de flesta med afasi beroende av anhöriga eller ombud eftersom läkare och vårdpersonal inte vet hur de ska kommunicera med den som har kommunikationssvårigheter.

- Utbildning av blivande läkare är ett första steg för att i framtiden öka delaktigheten för personer med afasi inom vården. Det är oerhört välkommet och något vi inom Afasiförbundet har efterfrågat länge, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Länk till Sahlgrenska Akademins tillkännagivande

Relaterade länkar

Ämnen

  • Funktionsvariation

Kontakter

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61