Blogginlägg -

Stärkt stöd till elever med språkstörning ger ekonomisk vinst

Elever med språkstörninglöper betydligt större risk att misslyckas i skolan än genomsnittligt. Jan Sydhoff, särskild utredare kring hur elever med grav språkstörning, dövhet och hörselnedsättning kan få bättre stöd i skolan, överlämnade idag sitt betänkande till utbildningsminister Gustav Fridolin.

    - Jan Sydhoff har gjort en gedigen utredning, menar Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande. Det är särskilt värdefullt att utredaren har lyft fram de samhällsekonomiska vinster som finns att göra genom att ge elever med språkstörning rätt stöd i skolan.

Utredaren vill se regional samordning av statens, kommunernas och landstingens insatser för dessa elever. Han vill även att skolor ska få ökade ekonomiska och juridiska möjligheter att ge eleverna utbildning med hög kvalitet inom reguljär klass såväl som inom särskilt anpassade kommunikativa miljöer.

På uppdrag av utredaren har nationalekonomen Ingvar Nilsson gjort en samhällsekonomisk analys. Den visar att om en enda elev misslyckas i skolan och inte tar sig in på arbetsmarknaden fullt ut kan samhällets kostnader på lång sikt bli mellan 2 och 10 miljoner kronor. För varje person som lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden i ett lönesubventionerat arbete tjänar kommunen över 2 miljoner kronor. I korthet innebär det att om framtidsutsikterna förbättras för tio avgångselever per år finansierar det utredarens förslag om organisationen av regionala nav för samordnade insatser. Kommunerna har stora vinster att göra.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsliv

Kontakter

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61