Blogginlägg -

Uppsala förbättrar afasirehabilitering

Uppsala län satsar på bättre rehabilitering av personer med afasi genom att införa ett åtgärdsprogram. Snabbare och säkrare bedömningar ska göras av personer som fått afasi. - Rehabiliteringen av personer med afasi är eftersatt i hela landet. Samtidigt visar forskningen att tidiga insatser är viktiga. Uppsala läns satsning är därför ett steg i rätt riktning, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets odförande.

Logopeden och Medicine doktor Monica Blom Johansson vid Akademiska sjukhuset gjorde en kartläggning som var klar förra sommaren. Ett åtgärdsprogram har därefter tagits fram med målet att förbättra bedömning och behandling av afasi. Som ett första steg har Uppsala län tagit fram ett evidensbaserat material för bedömning av språk- och kommunikationsförmåga, aktivitet, delaktighet och livskvalitet som ska användas i hela länet.Även journalmallarna ska utformas så att det blir möjligt att utvärdera och kvalitetssäkra vården. 

Länk till Akademiska sjukhuset nyhet:

http://www.mynewsdesk.com/se/akademiska_sjukhuset/pressreleases/aatgaerdsprogram-ska-foerbaettra-rehabiliteringen-vid-afasi-1321845

Relaterade länkar

Ämnen

  • Funktionsvariation

Kategorier

  • talsvårigheter

Presskontakt

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61