Gå direkt till innehåll
Omslag till broschyren Leva med DLD/språkstörning, information till anhöriga
Omslag till broschyren Leva med DLD/språkstörning, information till anhöriga

Pressmeddelande -

Fler måste få kunskap om språkstörning/DLD

- 7-8 procent, eller två elever i varje klass, har språkstörning/DLD. Språkstörning är därmed vanligare än exempelvis ADHD men trots det en okänd funktionsnedsättning. Vi tycker därför att det är hög tid att öka kunskapen om språkstörning bland anhöriga, i skolor och i samhället , säger Afasiförbundet/Talknutens ordförande Berit Robrandt Ahlberg.

Afasiförbundet/Talknuten lanserar broschyren Leva med DLD/språkstörning. Broschyren är skrivet av Anna Eva Hallin, legitimerad logoped och Postdoktor. Den är en gedigen genomgång av språkstörning/DLD och innehåller olika tips kring språkstörning i förhållande till förskola, skola, gymnasium och samhälle.

- Vi hoppas att informationen ska nå ut både till skolor och anhöriga. Barn och unga med språkstörning är en elevgrupp som ofta har det svårt i skolan och sällan får rätt anpassningar. I denna broschyr finns många bra tips, säger Berit Robrandt Ahlberg. 

Broschyren finns att ladda ned som PDF på www.afasi.se och kan även beställas via info@afasi.se eller www.afasi.se/butik 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Afasiförbundet
Afasi uppstår efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuvåld. Cirka 12 000 personer får afasi som en följd av stroke varje år. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ålder.

Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning som påverkar talet, språkförståelsen eller användningen av språket.

Både afasi och språkstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha svårt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra.

Många med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.

Viktiga frågor för Afasiförbundet är hälso- och sjukvård, livslång rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfrågor och vuxenutbildning.

Vår utgångspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.

Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar

På Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt språk i digital miljö.

Talknuten är Afasiförbundets verksamhet som arbetar med frågor som rör barn, unga och vuxna med språkstörning och deras anhöriga. 

Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder. 

Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: info@afasi.se

Presskontakt

Berit Robrandt Ahlberg

Berit Robrandt Ahlberg

Presskontakt Förbundsordförande Afasiförbundet 072-512 75 59
Linda Bergfeldt

Linda Bergfeldt

Presskontakt Kanslichef och Förbundssekretare 08-545 663 61

Relaterat material