Pressmeddelande -

Affärsstrategerna förvärvar SchoolSoft Svenska AB

SchoolSoft levererar internetbaserad programvara för att förenkla lärarens administration och förbättra kommunikationen mellan skola och hem. Bolaget har ett 70-tal skolor som kunder i dagsläget och visar positivt resultat. Affärsstrategerna förvärvar samtliga aktier i SchoolSoft för 6 Mkr. I köpet ingår en tilläggsköpeskilling som betalas ut varje år fram till år 2008 baserad på resultatet. Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 9 Mkr. Bolaget har en stark tillväxt och tillsammans med Photometric förstärkts vår position inom skolvärlden, säger Claes-Göran Fridh, VD på Affärsstrategerna AB. Joakim Bake, VD på SchoolSoft säger att, tillsammans med Affärsstrategernas får SchoolSoft tillgång till resurser för att snabbare utveckla nya produkter och marknader. Vi välkomnar SchoolSoft och ser förvärvet som en förstärkning till Photometrics befintliga produktutbud till skolor och föräldrar, säger Bengt Hermansson, VD på Photometric AB. För mer information kontakta: Affärsstrategerna, VD Claes-Göran Fridh tel: 08-545 831 95 SchoolSoft, VD Joakim Bake, tel: 073-663 0282 Photometric, VD Bengt Hermansson, tel: 0454-854 65 Affärsstrategerna AB, som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capital-bolag som investerar kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ledande nischföretag. Ett prioriterat teknikområde är Life Science. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma och mogna företag i stabila branscher. Risken reduceras genom aktivt ägande och diversifiering. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A3TL, AlphaHelix M.D., Innate Pharmaceuticals, Naty, Photometric, Samba Sensors, SchoolSoft och Webupdate.

Ämnen

  • Ekonomi, finans