Pressmeddelande -

AlphaHelix prospekt är klart - teckning från den 10 maj

Bioteknikföretaget AlphaHelix i Uppsala, delägt av Affärsstrategerna, planerar en notering på AktieTorget och en nyemission som vid full teckning uppgår till 35 Mkr före emissionskostnader. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Prospekt och anmälningssedel kan laddas ned från www.aktietorgetservice.se eller www.alphahelix.com. Anmälan om teckning av aktier kan göras från den 10 maj till den 9 juni 2006. Nyemissionen genomförs i syfte att förstärka bolaget finansiellt inför förserietillverkning och marknadslansering av instrumenten för DNA-analys. Det ena instrumentet vänder sig till marknaden för diagnostik av bland annat fågelinfluensa och det andra till marknaden för storskalig genomforskning. Nyemissionen och noteringen är villkorad av bolagsstämmans godkännande och att minst 24,5 Mkr tecknas i emissionen. Teckningskursen är 13,70 kr per aktie. Ny-emissionen motsvarar en utspädning om cirka 47% vid full teckning och en bolagsvärdering om cirka 40 Mkr före emissionen. Affärsstrategerna förbinder sig att teckna aktier för 10 Mkr. AlphaHelix VD, Mats Malmqvist, kommer att presentera bolaget på Torgdagar enligt nedan: 10 maj, Stockholm, kl. 18.30-21.00, Sahlénhuset, Aulan 11 maj, Malmö, kl. 18.00-21.00, Kockums Fritiden, V. Varvsgatan 8, Biosalongen 2 tr 17 maj, Uppsala, kl. 18.30, Ekonomikum hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10 23 maj, Göteborg, kl. 18.00, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Hamngatan 59-65 För mer information om dessa Torgdagar, se www.aktietorgetservice.se AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) är avstämningsbolag hos VPC och har idag drygt 50 aktieägare. Huvudaktieägare i AlphaHelix är Affärsstrategerna AB (46%), Mats Malmqvist (privat och via bolag), Stig Malmqvist (privat och via bolag) samt Nicke Svanvik. Huvudaktieägarna kommer att kvarstå som aktieägare efter noteringen och kommer efter nyemissionen, vid full teckning, att kontrollera cirka 62% av röster och kapital i bolaget. Befintliga aktieägare i AlphaHelix och befintliga aktieägare i Affärsstrategerna AB har företräde vid överteckning. För mer information kontakta: Claes-Göran Fridh, VD Affärsstrategerna, telefon 0708-66 24 03 Mats Malmqvist, VD AlphaHelix Molecular Diagnostics, telefon 018-57 23 03 eller 0707-70 80 09 AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Med den senast framtagna metoden kan forskare och sjukvårdspersonal såväl identifiera arvsmassa hos exempelvis HIV-viruset, som spåra smittkällan över Internet. www.alphahelix.com Affärsstrategerna AB, som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capital-bolag som investerar kunskap och kapital i bolag med stora utvecklingsmöjligheter. Varje bolag ska ha stor tillväxtpotential och goda förutsättningar att bli ledande nischföretag. Ett prioriterat teknikområde är Life Science. Därutöver förvärvar Affärsstrategerna lönsamma och mogna företag i stabila branscher. Risken reduceras genom aktivt ägande och diversifiering. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A3TL, AlphaHelix M.D., Innate Pharmaceuticals, Naty, Photometric, Samba Sensors och Webupdate.

Ämnen

  • Ekonomi, finans