Pressmeddelande -

Delårsrapport jan-mar 2008


• Substansvärdet den 31 mars 2008 uppgick till 229,2 Mkr (199,0), motsvarande 4,97 kr per aktie (4,31)
• Substansvärdet den 14 maj 2008 uppgick till 4,94 kr per aktie
• Koncernens resultat efter skatt för perioden uppgick till 8,0 Mkr
(-8,6) och resultat per aktie 0,17 kr (-0,18)
• Eget kapital per aktie uppgick till 3,06 kr per aktie (3,45)
• Likvida medel uppgick till 1,8 Mkr (9,1), utöver listade aktier på
37 Mkr
• Uppvärdering av Starlounge

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans