Pressmeddelande -

Kommuniké från Affärsstrategerna AB:s årsstämma

Vid Affärsstrategerna AB:s årsstämma i Stockholm i går den 14 maj beslöts om:

Årsstämman beslöt om omval av Anders Bergnäs, Akbar Seddigh, Claes-Göran Fridh, Thomas Bernsten, Barbro Wallin och Sten Thunberg.

Styrelsearvodet fastställdes till oförändrat 462 000 kr att fördelas med 134 000 kr till ordförande och 82 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman fastställde koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

Årstämman godkände styrelsens beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

I Claes-Göran Fridhs VD-anförande informerades att bolaget strävar efter att ge löpande utdelning framgent.Vidare bedömde VD att investeringarna på vardera 4 Mkr i Munax och Starolunge ha betydande potential och kan ge 20 ggr insatt kapital.

Efter årsstämman gjordes två presentationer av Affärsstrategernas portföljbolag:
Jan-Olof Granlund,VD presenterade sökmotorbolaget Munax och Hans Becker,VD berättade om kändissajten Starlounge.

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans