Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Almedalsminglen bygger på förtryck av lantarbetare

     
Under Almedalsveckan samlas många av de som vill förändra världen till det bättre. På de flesta mingel är servering av vin obligatoriskt – vin som många gånger producerats under omänskliga villkor. Vi utmanar mingelarrangörerna att ställa sig bakom kampanjen Rättvis Vinhandel för ett bättre utbud av viner som tillverkats under vettiga villkor.

Många av de närvarande politikerna har stort ansvar för människors välbefinnande och lobbyisterna och intresseorganisationerna strävar efter ökade rättigheter och några arbetar även med internationella frågor. Engagemanget sträcker sig dock sällan så långt som att fundera på om vinet som serveras på minglet är rättvist producerat. För de som vill engagera sig i frågan är handlingsutrymmet litet, ett fåtal rättvisemärkta viner säljs på Systembolaget och det är mer än ett detektivarbete att ta reda på hur situationen ser ut på gårdarna där övriga viner kommer ifrån. Många lantarbetare har en inkomst som inte räcker till ett värdigt liv eller ordentlig mat, de skadas av dåligt hanterade bekämpningsmedel och barnen får en otillräcklig utbildning och har ytterst små möjligheter att ta sig vidare i livet.

Systembolaget kommer nästa år att införa en etisk uppförandekod för sitt arbete, något som vi välkomnar, och som kan leda till förbättringar för lantarbetare världen över. Men då krävs det att koden ställer konkreta krav på löner som går att leva på och drägliga boendeförhållanden, och att den betonar fackens rätt att verka på gårdarna. Det är också viktigt att vinmonopolen ser berörda arbetare och deras fackförbund som centrala rådgivare i arbetet med uppförandekoden. De måste också satsa tillräckligt med resurser på att kontrollera att koden efterlevs. Kampanjen Rättvis Vinhandel 2011 uppmanar konsumenter i Sverige att ta ställning för förbättrade arbets- och levnadsvillkor för lantarbetare på vingårdar världen över, genom att bland annat skicka ett vykort till Systembolagets CSR-ansvariga.

”Genom att skicka detta vykort visar jag att jag som kund på Systembolaget är beredd att betala mer för vinet om det leder till rättvisa löner och bättre arbetsvillkor för lantarbetare”, står det på baksidan av vykorten. Kampanjen har pågått sedan oktober förra året, och hittills har flera tusen vykort nått Systembolaget. Vi inom kampanjen uppmanar nu de mingelarrangörer som vill kunna bjuda på vin som producerats under vettiga villkor att delta i kampanjen och skicka vykort till Systembolaget.

Bakom kampanjen står Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna, den sydafrikanska fackföreningen Sikhula Sonke (lantarbetare i Västra Kapprovinsen) och DFSA av SAC Syndikalisterna (personal på Systembolaget).

För mer information, kontakta Afrikagruppernas ordförande, Janne Nordstedt:
0498-38333 eller 070 - 7894570, janne.nordstedt@afrikagrupperna.se  eller
pressekreterare Viktoria Olausson: 031-249018 eller 0735-939139, viktoria.olausson@afrikagrupperna.se


Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se 

Afrikagrupperna ● Tegelviksgatan 40 ● 116 41 Stockholm ● Tel 08-442 70 60

Ämnen

Kategorier

Regioner


Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se

Kontakter

Louise Lindfors

Louise Lindfors

Presskontakt Generalsekreterare (endast vid brådskande ärenden) +46 (0)73-941 79 76
Anna Nordstrand

Anna Nordstrand

Presskontakt Tf. Kommunikation och insamlingschef 073 718 40 53

Afrikagrupperna - för en rättvis värld

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitisk och religiös obunden biståndsorganisation med en vision om en rättvis värld. Vi bedriver inget eget utvecklingsarbete utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi har tre temaområden: SRHR, Mat och markrättigheter samt Naturresurser, företag och mänskliga rättigheter. Genom vår verksamhet förändras och förbättras tusentals liv varje dag. Afrikagrupperna är en medlemsorganisation med lokalgrupper över hela Sverige. Tillsammans sprider vi information och bildar opinion för global rättvisa.

Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Sweden