Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Historisk lantarbetarstrejk i västra Kapprovinsen

Lantarbetare på alla gårdar i området De Doorns lagt ner sina verktyg och gått ut i strejk. Detta är utan motstycke inom jordbrukssektorn, eftersom det är första strejken i sådan skala i Västra Kapprovinsen.

Organisationen Women on Farms Project skriver idag:
”Under de senaste månaderna har en rad konflikter på arbetsmarknaden orsakat en våg av lantarbetarstrejker i området De Doorns i Västra Kapprovinsen i Sydafrika. Allt från löne-och avtalstvister, orättvisa uppsägningar, hotelse av fackanslutna, och avvikelser från olika delar av arbetsrätten, har föranlett arbetare att ordna organiserade strejker på ett antal gårdar. Idag har alla lantarbetare på alla gårdar lagt ner sina verktyg och gått ut i strejk. Detta är utan motstycke inom jordbrukssektorn, eftersom det är första strejken i sådan skala i Västra Kapprovinsen.

Lantarbetare som historiskt varit oorganiserade både inom och utanför fackliga organisationer är fortfarande en av de mest utsatta och exploaterade grupperna av löntagare i Sydafrika. Arton år efter övergången till demokrati arbetar många lantarbetare, särskilt kvinnliga säsongsarbetare fortsatt utan kontrakt, tjänar under den lagstadgade minimilönen, vräks i strid med besittningsrätten.

Det faktum att arbetare inte känner till sina rättigheter och arbetsmarknadsdepartementet i Sydafrika inte upprätthåller lagarna gör det möjligt för gårdsägare att flagrant bryta mot arbets och besittningsrätt. I ett system som nyligen var närmast feudalt och där människor fått en del av sin lön utbetalad i alkohol har lantarbetare inte det självförtroende och färdigheter som krävs för att hävda sina rättigheter, även om de känner till dessa.

Därmed är det imponerande att lantarbetare har organiserat sig på alla gårdar i hela De Doorns. De flesta av dem är inte fackligt organiserade, men har gemensamt beslutat att organisera sig kring kravet på att få en lön som går att leva på. Kvinnliga säsongsarbetare i De Doorns varav många är ensamstående mödrar, säger att de bara arbetar 7 månader per år, och inte kan täcka sina levnadskostnader, som ständigt ökar, speciellt priser på livsmedel och el. Detta drabbar även barns möjligheter att få utbildning.

Strejkerna i De Doorns är en reaktion mot de uppenbara ojämlikheterna inom jordbrukssektorn, mot olagliga vräkningar, mot jordreformen som inte kommer någon vart medan enstaka farmare kan äga flera gårdar, och mot en mängd brott mot mänskliga rättigheter som på gårdar i hela Sydafrika.

Women on Farms Project stöder fredlig civil olydnad.
Carmen Louw, Women on Farms Project
clouw@wfp.org.za

Afrikagrupperna har i flera år drivit en kampanj för att med fredliga medel uppnå rättvisa villkor för lantarbetare inom vinindustrin.

För mer information, kontakta
Viktoria Olausson, pressekreterare Afrikagrupperna 0735-939 139 viktoria.olausson@afrikagrupperna.se

Ämnen

Kategorier


Afrikagrupperna är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation som arbetar för en rättvis världsordning i solidaritet med människor i Afrika som tvingas leva i fattigdom och förtryck.
Läs mer på www.afrikagrupperna.se

Kontakter

Louise Lindfors

Louise Lindfors

Presskontakt Generalsekreterare (endast vid brådskande ärenden) +46 (0)73-941 79 76
Anna Nordstrand

Anna Nordstrand

Presskontakt Tf. Kommunikation och insamlingschef 073 718 40 53

Afrikagrupperna - för en rättvis värld

Afrikagrupperna är en ideell, partipolitisk och religiös obunden biståndsorganisation med en vision om en rättvis värld. Vi bedriver inget eget utvecklingsarbete utan samarbetar med partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi har tre temaområden: SRHR, Mat och markrättigheter samt Naturresurser, företag och mänskliga rättigheter. Genom vår verksamhet förändras och förbättras tusentals liv varje dag. Afrikagrupperna är en medlemsorganisation med lokalgrupper över hela Sverige. Tillsammans sprider vi information och bildar opinion för global rättvisa.

Afrikagrupperna
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Sweden