Pressmeddelande -

Agila förvärvar Youmi

Agila och Youmis aktieägare är överens om att Agila ska förvärva Youmi och dess verksamheter för läkarbemanning och socionombemanning. All verksamhet kommer efter förvärvet att bedrivas under Agilas varumärke.

Youmi består idag av 7 medarbetare och omsätter cirka 20 MSEK årligen. Huvudägare före förvärvet är FCP Invest.

Förvärvet innebär att Youmis konsulter kommer att erbjudas ett ännu bredare utbud och variation av uppdrag samtidigt som Agilas uppdragsgivare kommer att få tillgång till fler skickliga och erfarna konsulter. Genom förvärvet får Agila duktiga medarbetare som kommer att bidra till bolagets tillväxtambitioner.

Tillträde av förvärvet planeras att ske före årsskiftet.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Ottemo, Koncernchef, 08-410 725 48, henrik.ottemo@agila.se


Agila är ett kvalificerat bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar med läkarbemanning, sjuksköterskebemanning, socionombemanning och lärarbemanning. Med hjälp av vårt kunnande och marknadens skickligaste konsulter bistår vi våra uppdragsgivare med resurser under perioder med vakanser i den ordinarie personalstyrkan. Vårt breda utbud av konsulter möjliggör att vi med kort varsel kan lösa akuta bemanningsbehov på både lång och kort sikt. Agilas huvudkontor finns i Stockholm men verksamheten är rikstäckande i både Sverige och Norge. Vi samarbetar idag med i stort sett alla Sveriges och Norges kommuner och landsting samt ett stort antal privata vårdgivare i båda länderna.