Pressmeddelande -

Bemanningsföretaget Agila vinner landsomfattande avtal - bemannar med läkare över hela Norge

Agila har efter en omfattande och noggrann upphandling genom norska Sykehusinnkjøp HF

tilldelats ett nationellt avtal som leverantör av läkarbemanning i Norge. Avtalet omfattar samtliga fyra Regionshelseforetak och Agila kommer kunna erbjuda uppdrag inom samtliga kompetensområden.

”Det är oerhört positivt att vi de närmaste åren kan erbjuda våra duktiga läkarkonsulter ett väsentligt större utbud av uppdrag i Norge”, säger Alexander Lundkvist, Norgechef.

”Vi ser det som att vi fått ett högt betyg av våra norska partners i upphandlingsprocessen och vi kommer självfallet att göra vårt yttersta för att leva upp till förtroendet, såväl från uppdragsgivaren som från våra bemanningsläkare”, fortsätter Alexander Lundkvist.

Agila startade upp verksamheten i Norge under 2015 med målsättningen att kunna bredda portföljen av uppdrag avseende läkarkonsulter. Sedan etableringen i vårt grannland har målsättningen varit att delta i den nationella upphandlingen genom Sykehusinnkjøp HF, för att kunna skriva avtal med de statliga sjukhusen i Norge.

Avtalsstart är 1 februari 2017 och löper under två år med optioner om att förlänga avtalet ytterligare 1 + 1 år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alexander Lundkvist, Norgechef, +46 8 410 725 03

Henrik Ottemo, VD, +46 8 410 725 48 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Bemanningsföretaget Agila (tidigare Vårdassistans), är ett av Nordens största företag för bemanning och rekrytering inom hälsa, sjukvård och social omsorg. Agila bemannar landsting, kommuner och privata kunder över hela Sverige och Norge. Med specialistkunskap, väl utarbetade rutiner och omfattande behörighetskontroller matchar vi våra kunders kravprofiler med rätt kompetens gällande läkarbemanning, sjuksköterskebemanning och socionombemanning.

Se även www.agila.se