Pressmeddelande -

Warrior Krigaren kontakta mig!

Krigaren kom fram nu DU som ser något positivt i ditt liv och för din familjs skull.

Krigaren lyssnar på sig själv och går med raka steg fram till det han /hon vill.

Det finns en krigare i oss all så ta fram den nu.

 

Vi är alla ett barn och en krigare, barnet inom oss, ser alla möjligheter och är nyfiken,

vill pröva och vara med om allt, inga hinder i vägen för barnet inom oss.

So barnet och krigaren är villiga att lära sig och att kämpa för det dom vill.

 

Börja i dag och tag kontakt med mig, jag finns som ett stöd för dig, så länga som DU

behöver min hjälp.

 

Detta är en stor möjlighet i ditt liv, var DU än bor i världen så kan vi hjälpa varandra att

lyckas med detta, tillsammans blir vi starka. www.agnar.gpnworld.com

 

 

DU kontakta mig snarast +46(0)731804401 Inger

 

 

 

The warrior came forward now YOU who sees something positive in your life and your family.
Warrior listening to yourself and go straight to step up to what he / she wants.
There are a warrior in us all to develop it now.

We are all one child and one soldier, the child within us, can see all the options and am curious;
To try and be a part of everything, no obstacles in the way of the child within us.
So the child and the warrior is willing to learn and to fight for what they want.

Begin today and get in touch with me, I exist as a support for you, as long as you
need my help.

This is a great opportunity in your life, wherever you live in the world so we can help each other
successful in that, together, we become strong. www.agnar.gpnworld.comPlease contact me as soon +46 (0) 731 804 401 Inger