Träningsläger för Tillväxtledare

Tid 16 November 2010

Den kompletta utbildningen för dig som leder snabbväxande företag. Här får du lära dig verkställa beslut och styra ditt företag att växa. Ahrens ledarskapsprogram förmedlar vilka fällor och möjligheter som väntar i tillväxtens alla faser och vilka speciella krav det ställer på ledarna. Vi skapar, stärker och utvecklar ditt företags tillväxt och affärer genom kunskapsutbyten mellan deltagande företag, våra tillväxtkonsulter, utvalda värdföretag samt externa erfarenhetsgivare. Tillsammans med andra tar du dig an verkliga uppdrag och utmaningar ute på några av Sveriges främsta tillväxtbolag. Den kompletta utbildningen består av sammanlagt åtta block, uppdelade i två delar á 4 block vardera. Fyra av blocken fokuserar på tillväxtstrategi och fyra av blocken är inriktade på tillväxtorganisation och ledarskap. Vilken inbördes ordning du väljer att gå utbildningen är helt upp till dig och dina behov. Du kan välja att gå alla åtta block i en följd eller dela upp dem över längre tid. Du som går hela programmet får som extra bonus ett halvdagsseminarium med ledningsgruppen. Vill du veta mer innan du bestämmer dig? Vi kör två frukostseminarium innan nästa programstart: * 3 sep i Malmö kl 07.30-09.00 (Ahrens lokaler på Stortorget 17) * 8 sep i Stockholm kl 07.30-09.00 (Scandic Park Hotell) Intresserad? Kontakta Lennart Bengtsson: lennart@ahrens.se 0709-679611 eller ladda ner en PDF fil om programmet http://www.ahrens.se/index.php/swe/content/download/829/5256/version/1/file/Unirap_Tr%C3%A4ningsl%C3%A4ger_sid4.pdf eller läs mer på vår hemsida och se vad våra tidigare kursdeltagare tyckte och lärde sig. (bland annat Torbjörn Andersson, VD på Dapresy och Kenneth Nilsson, Koncernchef Resurs Bank) http://www.ahrens.se/index.php/swe/vad_vi_goer/utbildning/ledarskapsprogrammet

Relaterat innehåll

Relaterade event