Pressmeddelande -

Ahrens Rapid Growths Tillväxtlista 2010

Tillväxtlistan ska lyfta fram de företag som växer snabbt och länge, dvs de som verkligen är framgångsrika, som skapar jobb och som bidrar till näringslivets förnyelse. Tillväxtlistan fungerar som en grund för att visa vilka tillväxtföretagen är, hur de arbetar och var de finns.

Genom att göra detta vill vi bidra till att rätt frågor uppmärksammas i media, politik och debatt. Det är vår förhoppning att därmed just de krafter som i företagen skapar verkligt uthållig tillväxt ska få en bättre miljö.

Tillväxtlistans kriterier är utformade efter Ahrens Rapid Growths mångåriga erfarenhet av tillväxtföretag. Listan är ett sätt för oss att förmedla dessa erfarenheter på ett överskådligt sätt till andra.

Bakom framtagandet av Tillväxtlistan ligger inte någon bedömning av företagens tillväxtpotential. Listan är en ögonblicksbild baserad på historisk information från 2003-2009. Kriterierna är utformade så att det inte finns utrymme för subjektiva bedömningar.

 

Kriterier för listan:

Uthållig tillväxt

• Företaget ska ha funnits i minst sju år.

• Den genomsnittliga organiska omsättningstillväxten över sex år måste vara minst 25 procent.

Stabil tillväxt

• Företaget ska ha varit lönsamt de två senaste åren, och minst fyra av de sju senaste åren.

• Omsättningstillväxten ska överstiga 20 procent minst ett av de två senaste åren, och fler än tre av de sju tillväxtåren.

Företag med substans

• Innevarande år ska man ha en redovisad omsättning på minst 60 miljoner kronor och det genomsnittliga antalet anställda ska vara över 60 personer.

På egna ben

• Kärnan i affärsverksamheten ska vara i Sverige. Utlandsägda företag ska från början varit svenska som sedan blivit köpta av en utländsk ägare.

• Företaget får inte vara beroende av en kund eller av tillhörande koncernmoder/syskon. Försäljningen till en och samma kund (inkl koncernintern debitering) får inte överstiga 50 procent.

Ämnen

  • Företagande