Pressmeddelande -

IfA och Kaustik samarbetar för spridning av Ansvarsfördelningsverktyget

– Vi ser ett stort värde av att sprida Ansvarsfördelningsverktyget och samtidigt underlätta för våra användare att enkelt hantera verktyget i modulen Aiai Personakt, säger Carina Ekblad på Kaustik. Samarbetet mellan IfA och Kaustik inleddes under hösten 2015. Samarbetet kommer medföra att alla de assistansanvändare som använder Aiai Personakt även kommer få tillgång till verktyget som stöd i utformningen av assistansen.

2014 startade IfA projektet IFOKUS med uppgiften att utforma ett verktyg för ansvarsfördelning. Verktyget kan användas i utformningen av assistansen för personer som behöver stöd i styrningen av sin assistans eller vill klargöra den personliga assistentens roll och hur assistansen ska ges i olika situationer.

Ansvarsfördelningsverktyget är ett webbaserat verktyg bestående av kategorier med underliggande frågor om vanliga assistanssituationer och behov. Det är ett verktyg för den assistansberättigade och för assistansanordnaren i arbetet med att utforma assistansen i enlighet med LSS intentioner och de krav som ställs gällande den enskildes rätt till självbestämmande och delaktighet.

-Just nu pågår arbetet med att implementera verktyget och till hösten förväntas Kaustik kunna släppa en första version för Aiai. Inledningsvis kommer verktyget att prövas och utvärderas av assistansanordnare som deltar i IfAs projekt IFOKUS. Samarbetet innebär även att IfA kommer hålla utbildningar genom Aiai Akademi inom social dokumentation samt metod kring hur ansvarsverktyget används på bästa sätt, säger Carina Ekblad.

-Rätten till självbestämmande och delaktighet gäller alla oavsett ålder och funktionsnedsättning. För den assistansanvändare som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver stöd i beslutsfattande och i styrningen av sin assistans är det viktigt att det finns en tydlighet gällande hur stödet ska utformas och när det ska ges. Delaktighet och självbestämmande kommer till olika uttryck beroende på skiftande krav och förutsättningar. Stödet måste därför anpassas till den enskilda personens önskemål, förmåga och situation. Vi ser fram emot att kunna sprida Ansvarsfördelningsverktyget till en vidare krets genom Aiai, säger Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.

ANSVARSFÖRDELNINGSVERKTYGETS POSITIVA EFFEKTER:

 • Tydliggör den assistansberättigades önskemål om hur assistansen ska utföras samt hur delaktighet och självbestämmande ska uppnås.
 • Ger stöd i föräldrarollen/rollen som legal företrädare.
 • Tydlighet för de personliga assistenterna och annan eventuell företrädare gällande deras roll och funktion i olika situationer kopplat till hur den assistansberättigade uttrycker sitt självbestämmande.
 • Ger möjlighet att reflektera över de inblandades roller och deras funktion i användarens assistans.
 • För assistansanvändaren som arbetsleder och styr sin assistans på egen hand kan verktyget utgöra en god grund till en arbetsbeskrivning.

 • Under Almedalsveckan presenterar IfA och Kaustik gemensamt nyttan och värdet av Ansvarsfördelningsverktyget vid den nya mötesplatsen Full delaktighet, Packhusplan, centralt i Visby. Seminariet är den 5 juli, kl 16.30-17.15. Läs mer på www.fulldelaktighet.se.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  • Välfärd

  Kaustik utvecklar verksamhetsstödet Aiai (Administrativ Interaktiv Assistans över Internet) som effektiviserar administrationen och säkrar kontrollen av personlig assistans. Det webbaserade systemet har skräddarsytts för den som arbetar med eller brukar assistans. Aiai underlättar och automatiserar den omfattande administration som personlig assistans kräver, vilket innebär att användarna i högre grad kan fokusera på själva utförandet av assistansen. Med drygt 40 000 användare är Kaustik marknadsledande i Sverige vad gäller verksamhetssystem för personlig assistans.

  Kaustik är ett IT-företag, men också ett kunskapsföretag som med ett genuint engagemang förmedlar kompetens och bidrar i angelägna frågeställningar inom området personlig assistans. Kaustik publicerar Aiai-magasinet, anordnar Akademi samt arrangerar en viktig mötesplats under Almedalsveckan kring ämnena personlig assistans och tillgänglighet. Kaustik har även utvecklat produkten Omsorg24 som är ett skräddarsytt verksamhetsstöd åt HVB-hem och LSS-boenden.