Pressmeddelande -

Nytt nummer av Aiai Magasinet!

Aiai Magasinet nr. 8

Möjligheten och rätten till ett aktivt liv är temat i årets första Aiai Magasin. Vi har gett oss ut i skogen på strövaräventyr, träffat inspiratören och äventyraren Aron Andersson samt belyser flera viktiga initiativ på arbetsmarknaden för människor med funktionsvariation. Därtill kan ni läsa mer om Kaustiks nya medarbetare och VD och givetvis är numret fullt av nyheter från Aiai, Kaustik Akademin samt Full delaktighet. 

Trevlig läsning! 

Ämnen

  • Datorstödd konstruktion, design

Kategorier

  • kaustik
  • aiai akademi
  • full delaktighet
  • aiai magasinet
  • aiai

Kaustik utvecklar verksamhetsstödet Aiai (Administrativ Interaktiv Assistans över Internet) som effektiviserar administrationen och säkrar kontrollen av personlig assistans. Det webbaserade systemet har skräddarsytts för den som arbetar med eller brukar assistans. Aiai underlättar och automatiserar den omfattande administration som personlig assistans kräver, vilket innebär att användarna i högre grad kan fokusera på själva utförandet av assistansen. Med drygt 50 000 användare är Kaustik marknadsledande i Sverige vad gäller verksamhetssystem för personlig assistans.

Kaustik är ett IT-företag, men också ett kunskapsföretag som med ett genuint engagemang förmedlar kompetens och bidrar i angelägna frågeställningar inom området personlig assistans. Kaustik publicerar Aiai Magasinet, anordnar Akademi samt arrangerar en viktig mötesplats under Almedalsveckan vid namn Full delaktighet. Kaustik har även utvecklat produkten Omsorg24 som är ett skräddarsytt verksamhetsstöd åt HVB-hem och LSS-boenden.