Pressmeddelande -

Aifloo lanserar nästa generation smarta trygghetslarm baserad på Artificiell Intelligens

fredag 5 juni 2015


Aifloo SmartCare är nästa generation trygghetssystem för äldre och personer med funktionsnedsättning. Systemet skapar avancerade beteendeanalyser och larmar automatiskt vid behov av assistans och ger förutsättningar för förlängt boende i det egna hemmet.

Aifloos digitala trygghetssystem är baserat på en självlärande och unik artificiell intelligens. Systemet monitorerar alla avvikelser i realtid. Aifloo SmartCare larmar automatiskt vid en olycka eller ett fall till marken. Systemet känner även om personen beter sig förvirrat, eller vid plötslig sjukdom.

- Detta är en helt ny generation smarta välfärdssystem där självlärande artificiell intelligens kommer att revolutionera vården. Det innebär att äldre eller personer med funktionsnedsättning kan ha möjlighet att bo kvar mycket längre i sina egna hem, säger Aifloos VD, Michael Collaros
En annan viktig fördel är också att systemet snabbt kan larma och kommunicera till hemtjänsten eller anhörig via SmartCares applikation.
- Att som anhörig få tillgång till den här typen av trygghetssystem är en väldigt viktig funktion för att kunna möjliggöra att den äldre kan fortsätta att bo hemma, säger Felix Etzler, projektledare på Aifloo.

Anders Widgren som är teknisk chef på Aifloo berättar att systemet konstruerats för att vara väldigt enkelt att använda, men att det har en komplex uppbyggnad.

-De självlärande algoritmerna som används för att se hur personer avviker från sitt normala beteende kommer att vara till stor hjälp. Tänk att omedelbart se om personen mår dåligt och   medicinera direkt. Ett annat syfte är att upptäcka sjukdomar i ett mycket tidigt läge. Aifloo SmartCare skulle verkligen kunna förändra hela hemsjukvården säger Anders Widgren.
Aifloo startar pilotverksamhet i Stockholmsområdet under hösten 2015.

I dagsläget utvecklar Aifloo två system:

Aifloo SmartCare
 
Nästa generation trygghetssystem för äldre och personer med funktionsnedsättning. Systemet skapar avancerade beteendeanalyser och larmar automatiskt vid behov av assistans och ger förutsättningar för förlängt kvarboende.

Aifloo EcoControl
Styr och kontrollerar värmekostnader. Systemet ger med enkla investeringar stora effektiviseringsvinster för fastigheter, företag och hushåll.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Säkerhet

Taggar

 • iot
 • internet of things
 • artificiell intelligens
 • ai
 • äldreboende
 • anhörighjälpmedel
 • forskning
 • sakernas internet
 • äldrevård självlärande
 • sensorer
 • larm
 • smart care
 • sting
 • aifloo
 • trygghet
 • trygghetslarm
 • äldrevård

Aifloo utvecklar avancerad självlärande artificiell intelligens för sakernas internet, IoT.
Den artificiella intelligensen är inspirerad av neurovetenskap och biologiska processer. Aifloos mål är att tillhandahålla självlärande artificiell intelligens som underlättar och ökar livskvaliteten för slutkonsumenterna. Resultatet är avancerade analys och beteendemodeller.

STING - Stockholm Innovation & Growth - hjälper talangfulla personer att omvandla sina idéer till framgångsrika företag. Stödet vi erbjuder omfattar kvalificerad coachning i affärsutveckling, ett affärsängelnätverk och en riskkapitalfond, en rekryteringstjänst, och ett internationellt nätverk av investerare, affärskontakter och experter.

Kontakt Aifloo AB
Michael Collaros CEO Aifloo AB

michael@aifloo.com

+46(0)708 45 23 34

www.aifloo.com
www.facebook.com/aifloo

Relaterat material