Press release -

AIFM Groups Proethos Fond uppnår 30 000 nya investerare på 3 år.

(Scroll down for English version)

Sedan lanseringen i januari 2018 har Proethos målsättning varit att erbjuda en riktigt bra, riktigt billig och riktigt hållbar fond som passar i stort sett alla. Med över 30 000 sparare har fonden blivit ett populärt val bland svenska fondsparare.

Fonden har under de snart 3 åren som den funnits, gett en avkastning på över +110% till sina sparare. Fonden finns att köpa hos de flesta svenska banker.

Proethos är en värdepappersfond och fondförvaltare är Magnus Alfredsson på AIFM Capital AB. Proethos fond förvaltas lågaktivt och långsiktigt i företag inom fyra olika områden, som alla har en avgörande roll på klimatet och vår framtid: Förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbar livsstil.

”Vi investerar i lösningen på klimatkrisen.”– Magnus Alfredsson

”Vi är i början av ett hållbart paradigmskifte som kommer att påverka det mesta i våra liv. Idag får vi 80 % av all vår energi från fossila bränslen – så kommer det inte att se ut om 10 år. Idag är 8 % av alla svenska bilar elbilar, men så kommer det inte heller att se ut om 10 år. Vi kommer att få se över våra matvanor, hur vi sparar, hur vi bor, hur vi reser och hur vi konsumerar” säger Alfredsson.

”Det är glädjande att fonden är så populär och att så många banker vill erbjuda den till sina kunder”, säger AIFM Groups VD Thomas Dahlin. ”På AIFM Group erbjuder vi ett brett urval av innovativa fonder till investerare, och i 3 år har Proethos Fond varit topprankad och gjort hållbart sparande tillgängligt för den genomsnittliga investeraren i Sverige” säger Dahlin.

Alfredsson ser ljust på framtiden. Målsättningen är att vara det självklara valet för de sparare som vill investera i lösningen på klimatkrisen. Men även att vara ett bra komplement i alla de andras fondportföljer.

För mer information om Proethos Fond, besök www.proethos.se eller kontakta Magnus Alfredsson på magnus.alfredsson@aifmgroup.com.

(English version)

Since its launch in January 2018, Proethos’ goal has been to offer a really good, really sustainable, and affordable fund that ordinary investors can save their money in. With over 30,000 investors, the fund has become a popular choice among Swedish fund investors.

During the almost 3 years it has been in existence, the fund has given its investors a return of over +110%. The fund is available for purchase at most Swedish banks.

Proethos is a UCITS-fund managed by AIFM Capital AB, a subsidiary of AIFM Group. The fund’s portfolio manager is Magnus Alfredsson. In the long term, Proethos invests in companies in four different areas, all of which play a crucial role in the climate and our future: Renewable energy, energy-efficient solutions, sustainable transport, and sustainable lifestyles.

"We are investing in the solution to the climate crisis." – Magnus Alfredsson

“We are at the beginning of a sustainable paradigm shift, which will affect most of our lives. Today we get 80 % of all our energy from fossil fuels, but that will not be the case in 10 years. Only 8% of all Swedish cars today are electric cars, but that will also not be the case in 10 years. We will have to review our eating habits, how we save, how we live, how we travel, and how we consume,” says Alfredsson.

"It is gratifying that the fund is so popular and that so many banks want to offer it to their customers," says AIFM Group's CEO Thomas Dahlin. “At AIFM Group we offer a wide selection of cutting-edge funds to investors, and for 3 years now, Proethos Fond has been right there at the top, making sustainable saving available to the average investor in Sweden,” says Dahlin.

Alfredsson envisions a bright future for the fund. The goal is to be the obvious choice for investors who want to invest in the solution to the climate crisis, but also be a good complement to all of the other fund portfolios.

For more information about Proethos Fond, visit www.proethos.se or contact Magnus Alfredsson at magnus.alfredsson@aifmgroup.com.

Related links

Subjects

 • Climate issues

Categories

 • sustainability
 • aifm capital
 • aifm group
 • finance
 • ucits
 • asset management
 • climate change
 • renewable energy
 • fund management
 • aifm
 • fondbolagen
 • sustainable savings
 • proethos fond
 • fund hotel
 • fund distribution

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och fondföretag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.

Press contacts

Jonathan Taylor

Press contact Business Development +46 (0)73 532 18 83

Jared Fein

Press contact Communications +46 (0)73 537 44 52