Press release -

Go Blockchain Fund: AIFM Groups nya fond med första handelsdag idag.

Idag lanseras AIFM Groups nya fond Go Blockchain Fund, Sveriges första värdepappersfond med särskilt fokus på blockchain-teknik. Fonden är från och med idag tillgänglig hos Avanza och kommer inom några dagar även att bli tillgänglig hos Nordnet, SAVR, Fondo m.fl.

Teamet bakom Go Blockchain ser att ekosystemet kring blockchain utgör en av de mest djupgående och långsiktiga investeringsmöjligheterna på marknaden idag. Analytiker bedömer att investeringar i blockchain-teknik kommer att överträffa 16 miljarder dollar 2023. Blockchain är fortfarande i sin linda, och teamet bakom fonden är övertygade om att det kommer att ha en mycket omfattande påverkan på de flesta branscher.

Fonden är en UCITS-fond vars syfte är att ge investerare en exponering mot de möjligheter som uppstår med den nya teknologin. Portföljen kommer att bestå av globala värdepapper emitterade av företag som direkt eller indirekt är involverade i utvecklingen av blockchain.

”Vi i teamet bakom Go Blockchain är otroligt glada över att idag lansera vår nya fond. När vi skapade den här fonden så var det inte bara de finansiella möjligheterna som låg i fokus. Vi ville skapa en rörelse - något mer än bara en portfölj. Vi ville samla människor som delar tron om att blockchain-teknologi kan och kommer att förändra världen", säger Sami Rusani, portföljförvaltare av Go Blockchain.

Läs mer om fonden och dess investeringsfilosofi på www.goblockchain.se

Go Blockchain förvaltas av ett av Sveriges mest intressanta fondbolag, AIFM Capital AB, ett dotterbolag till AIFM Group. AIFM Group är en sverigebaserad kapitalförvaltare och fondföretag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet.

För mer information om Go Blockchain Fund eller AIFM Group, besök www.aifmgroup.com eller kontakta oss på info@aifmgroup.com.

Related links

Subjects

 • Economy, Finance

Categories

 • finance
 • asset management
 • risk management
 • fund management
 • ucits
 • aifm
 • fondbolagen
 • blockchain
 • aifm group
 • aifm capital
 • fund hotel
 • fund distribution

Press contacts

Jonathan Taylor

Press contact Business Development +46 (0)73 532 18 83

Jared Fein

Press contact Communications +46 (0)73 537 44 52