Skip to content
Magnus Alfredsson - Asset Manager Proethos, AIFM Capital AB
Magnus Alfredsson - Asset Manager Proethos, AIFM Capital AB

Press release -

Proethos fund: 14,000 investors in 12 months

(Scroll down for Swedish version) 

Since its launch in January 2018, Proethos’ goal has been to offer a really good, really sustainable, affordable fund that ordinary investors could save their money in. With over 14,000 investors, the fund has become a popular choice among fund investors. Inflow to the fund has increased by about 50% per month over the past twelve months. 

“We are investing in the solution to the climate crisis.” - Magnus Alfredsson

The fund has given its investors a return of over +60% for the little more than two years that it has existed.

Proethos is a UCITS fund managed by Magnus Alfredsson at AIFM Capital AB. Alfredsson is the founder of the concept and the Proethos fund. In the long term, Proethos invests in companies in four different areas, all of which play a crucial role in the climate and our future: Renewable energy, energy-efficient solutions, sustainable transport, and sustainable lifestyles.

Since February 2020, the fund is also available at Sparbanken Syd.

”We are very pleased that Sparbanken Syd has incorporated Proethos fund into its sustainable fund offering. Sparbanken Syd, which is Sweden’s oldest savings bank, is based on the long-term and sustainable savings bank idea, values that we also hold very high.” -Magnus Alfredsson.

”It’s gratifying that the fund is so popular and that so many banks want to offer it to their customers,” says AIFM Group CEO Thomas Dahlin. Proethos fund is already available on most of the Swedish platforms such as Avanza and Nordnet.

Alfredsson envisions a bright future for the fund. The goal is to be the obvious choice for investors who want to invest in the solution to the climate crisis, but also be a good complement to all of the other fund portfolios.

For more information about Proethos Fond, visit www.proethos.se or contact Magnus Alfredsson at magnus.alfredsson@aifm.se. 

(Swedish version)

Sedan lanseringen i januari 2018 har Proethos målsättning varit att erbjuda en riktigt bra, riktigt billig och riktigt hållbar fond, som helt vanliga sparare kunde spara sina pengar i. Med över 14 000 sparare har fonden blivit ett populärt val bland fondsparare. Inflödet i fonden har ökat med c:a 50 % per månad under de senaste tolv månaderna.

“Vi investerar i lösningen på klimatkrisen.” - Magnus Alfredsson

Fonden har under de lite mer än två år som den funnits, gett en avkastning på över + 60% till sina investerare. 

Proethos är en värdepappersfond och fondförvaltare är Magnus Alfredsson på AIFM Capital AB, Alfredsson är grundare av konceptet och fonden Proethos. Proethos investerar långsiktigt i företag inom fyra olika områden, som alla har en avgörande roll på klimatet och vår framtid: Förnybar energi, energieffektiva lösningar, hållbar transport och hållbar livsstil.


Från och med februari 2020 finns fonden även tillgänglig hos Sparbanken Syd.

”Vi är väldigt glada över att just Sparbanken syd har tagit in Proethos fond i sitt hållbara fondutbud. Sparbanken syd, som är Sveriges äldsta sparbank, är grundat på den långsiktiga och hållbara sparbanksidén, värderingar som även vi håller väldigt högt” - Magnus Alfredsson.

”Det är glädjande att fonden är så populär och att så många banker vill erbjuda den till sina kunder”. Säger AIFM Groups VD Thomas Dahlin. Proethos fond finns sedan tidigare tillgänglig på merparten av de svenska fondplattformarna. 

Alfredsson ser ljust på framtiden. Vår målsättning är att vara det självklara valet för de sparare som vill investera i lösningen på klimatkrisen. Men även vara ett bra komplement i alla de andras fondportföljer.

För mer information om Proethos Fond, besök www.proethos.se eller kontakta Magnus Alfredsson på magnus.alfredsson@aifm.se. 

Related links

Subjects

Tags


AIFM Group is an independent fund company offering a fully compliant, comprehensive infrastructure for AIF- and UCITS- fund management. AIFM offers an innovative solution for portfolio managers and investment professionals looking to set up Swedish domiciled funds. In addition to housing several AIF- and UCITS- funds, AIFM also delivers premier risk management, administration, valuation and accounting services to fund companies and financial institutions across Europe.

Press contacts

Jonathan Taylor

Press contact +46 (0)73 532 18 83

Jared Fein

Press contact +46 (0)73 537 44 52