Press release -

Tenoris One: AIFM Groups nya fond med första handelsdag idag.

Idag lanseras AIFM Groups nya fond Tenoris One, en annorlunda fond med fokus på låg risk och investeringar utanför de traditionella tillgångsslagen aktier och räntor. Fonden är från och med idag tillgänglig hos Avanza och kommer inom några dagar bli tillgänglig hos Nordnet, Fondmarknaden.se, SAVR m.fl.

Tenoris One uppnår lägre risk än aktier genom att investera i tillgångar som har låg korrelation med varandra, och där var och en av tillgångarna har goda avkastningsmöjligheter. Genom att till stor del investera utanför aktiemarknaden minskar fondens konjunkturkänslighet kraftigt. Fonden investerar i tillgångar som ädelmetaller, industrimetaller, jordbruksprodukter, valutor, börsindex och aktier.

”Vi i teamet bakom Tenoris One är otroligt glada över att idag lansera vår nya fond. Fonden skiljer sig från mängden på två tydliga sätt; vad vi gör och hur vi gör det. Vår metod bygger på att hitta och följa trender i olika tillgångar för att därigenom uppnå det vi kallar för diversifiering på riktigt. Vi hittar och följer trender i huvudsak genom analys av data. Fakta framför känsla är viktigt för oss. Under ett drygt decennium med låga räntor har bra investeringsalternativ till börsen varit svåra att hitta. Inte minst för småsparare. Mycket kapital investeras idag på börsen i brist på alternativ” säger Henric Nordin, portföljförvaltare av Tenoris One.

”Vår ambition är att vara en del av lösningen för de investerare som inte vill placera allt sitt kapital på börsen, men samtidigt inte är nöjda med avkastningen som dagens alternativ erbjuder.”

Läs mer om fonden och dess karaktärsdrag på www.tenoris.se.

Tenoris One förvaltas av ett av Sveriges mest intressanta fondbolag, AIFM Capital AB, ett dotterbolag till AIFM Group. AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och fondföretag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.

För mer information om Tenoris One eller AIFM Group, besök www.aifmgroup.com eller kontakta Jared Fein på jared.fein@aifmgroup.com eller +46 73-537 44 52.

Related links

Subjects

 • Corporate Information

Tags

 • finance
 • asset management
 • alternative investments
 • fund management
 • commodities
 • ucits
 • aifm
 • fondbolagen
 • aifm group
 • aifm capital
 • fund hotel
 • fund distribution
 • tenoris

AIFM Group är en europeisk kapitalförvaltare och fondföretag som erbjuder en komplett värdekedja och infrastruktur för fondverksamhet. Förutom att förvalta flera AIF- och UCITS-fonder levererar AIFM Group riskhanterings-, administration-, värderings- och redovisningstjänster till fondbolag och finansinstitut i hela Europa.

Press contacts

Jonathan Taylor

Press contact Business Development +46 (0)73 532 18 83

Jared Fein

Press contact Communications +46 (0)73 537 44 52