Gå direkt till innehåll
Airmee fortsatte växa starkt och förbättra lönsamheten under 2023

Pressmeddelande -

Airmee fortsatte växa starkt och förbättra lönsamheten under 2023

Logistikföretaget Airmee fortsatte att öka omsättningen med förbättrade marginaler trots ett utmanande e-handelsår 2023 där den totala försäljningen för e-handel på den svenska marknaden minskade. Bolagets snabba hemleveranser med hög leveransprecision var fortsatt starkt efterfrågad från både e-handlare och konsumenter. Under 2023 växte Airmee med 24% i Sverige och nådde en total omsättning på 325 MSEK. Marginalen förbättrades kraftigt och den justerade EBITDA blev -44 MSEK. Under året expanderade Airmee till Danmark och såg en tillväxt på över 100% under årets sista kvartal.

Airmee fortsatte att vinna marknadsandelar under 2023 och levererade en kraftig tillväxt trots att e-handelsmarknaden minskade med 8%. Flest leveranser skedde under Black Week och julen och under den perioden var omsättningsökningen 33% jämfört med föregående år.

- Vi är glada över att kunna visa på ännu ett år med stark tillväxt i en tuff marknad med minskad omsättning för e-handelsbranschen. Vår fortsatta tillväxt och att vi vinner marknadsandelar är ett tydligt bevis på att våra snabba hemleveranser med hög leveransprecision och kvalitet uppskattas av e-handlarna och kunderna, säger Elin Morales Härén, VD på Airmee.

Under 2023 förbättrades marginalen och justerad EBITDA blev -44 MSEK att jämföras med

-97,8 MSEK året innan. Det är den ökade volymen, i kombination med tekniska och operationella optimeringar som bidragit till förbättringarna.

- Det arbete vi inledde för nästan två år sedan med att accelerera mot lönsamhet har gett tydliga resultat. Vi minskade förlusten på justerad EBITDA-nivå kraftigt samtidigt som vi förbättrade vår redan mycket höga leveransprecision, säger Elin Morales Härén.

Under året har Airmee fortsatt sin satsning på hållbarhet och vidareutvecklat rutiner och kontroller för att säkerställa att samarbetspartners såsom åkerier följer avtals- och lagenliga villkor kring lön och arbetsförhållanden. Airmee fortsätter att prioritera snabba leveranser med hög precision och minimalt klimatavtryck. Bolaget kontrakterar endast fossilfria bränslen på sista milen och täcker över en miljon människor med cykel-leveranser. Under året har Airmee även utökat andelen transporter mellan lager och terminaler med fossilfritt bränsle.

- För Airmee har det alltid varit viktigt att bolagets finansiella utveckling och hållbarhet går hand i hand. En optimerad logistikverksamhet med hög leveransprecision som sker på ett miljövänligt sätt leder till ökade volymer som i sin tur sänker CO2-utsläppen per leverans. Hög kvalitet kräver också att vi jobbar med seriösa partners och är en förutsättning för att kunna växa med en slimmad och effektiv organisation, säger Elin Morales Härén.

Ämnen


Airmee är ett last mile bolag som optimerar logistikflottor i realtid med egenutvecklad teknologi och maskinlärning baserad på flera års världsledande forskning. Teknologin möjliggör snabba och flexibla sista-milen leveranser och ett högre utnyttjande av fordonskapacitet vilket reducerar antalet fordon och utsläpp i städer. Airmee grundades 2018 av Julian Lee med Adrian Prelipcean och levererar idag för hundratals e-handlare i Norden.

Kontakter

Airmee

Presskontakt

Powering Urban Logistics

Airmee är ett last mile bolag som optimerar logistikflottor i realtid med egenutvecklad teknologi och maskinlärning baserad på flera års världsledande forskning. Teknologin möjliggör snabba och flexibla sista-milen leveranser och ett högre utnyttjande av fordonskapacitet vilket reducerar antalet fordon och utsläpp i städer. Airmee levererar idag för hundratals e-handlare i Norden.

Airmee AB
Västmannagatan 4
11124 Stockholm
Sverige