Nyhet -

Elväg för tunga transporter i flygplatsstaden Airport City Stockholm får pengar av Trafikverket

Trafikverket beviljade i fredags en miljon kronor till detaljprojektering för att bygga en elväg för lastbilstransporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde i den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. I nästa steg ska Trafikverket besluta om att bevilja pengar till att också bygga själva demonstrationsanläggningen, som då skulle kunna börja testas år 2015.

Godstransporterna växer i omfattning i takt med Stockholmsregionens och flygplatsstadens snabba tillväxt. Arlandaregionen med Arlanda flygplats och omgivande logistikområden är ett viktigt nav för godstransporterna i norra Storstockholmsområdet. Ett stort logistikcentrum växer i snabb takt fram i Rosersberg med etablerade företag som DHL, Lidl, Dustin, Ericsson med flera. En ny postterminal samt en rikskombiterminal, som kommer att skapa möjlighet att omlasta gods mellan väg och järnväg, byggs också just nu i området.

- Vi är jätteglada att Trafikverket väljer att satsa på detta spännande framtidsprojekt i den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. Området är en betydelsefull logistisk knutpunkt med oerhört stor tillväxtpotential framöver och elvägen spelar en viktig roll för att skapa en hållbar flygplatsstad, säger Kristina Alvendal, VD för Airport City Stockholm.

Området är beläget i den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta, som i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) är utpekad som en av regionens åtta yttre regionala stadskärnor av strategisk betydelse i den flerkärniga Stockholmsregionen. Både flygets och marktransporternas utsläpp behöver långsiktigt minskas – behovet av hållbara transportsystem är därmed stort i Arlandaområdet.

På initiativ av Kilenkrysset, som är huvudägare till Rosersbergs logistikområde, har bildats ett konsortium som vill bygga en demonstrationsanläggning med en elväg för tunga transporter. Fördelen med just elväg är att den enkelt kan integreras i befintligt vägsystem och att den kan utvidgas till att omfatta fler transportintensiva områden i Arlandas närhet. Därmed skulle denna elväg kunna vara en effektiv lösning för att skapa hållbara transporter i Stockholmregionens starkaste tillväxtområde som leder mot målet om att skapa ett fossiloberoende transportsystem.

Trafikverket beviljade i fredags en miljon kronor till detaljprojektering.

- Sigtuna kommun har höga ambitioner när det gäller ekologisk hållbarhet. För oss är det angeläget att lägga grunden för ett mer klimatsmart samhälle och en hållbar tillväxt för framtiden. Ett led i det är att utveckla transportsätt som inte är beroende av fossila bränslen. Det är glädjande att Trafikverket valt att skjuta till medel till denna satsning, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Bryntesson (s) och miljökommunalrådet Pierre Cengiz-Edstrand (Mp) i en gemensam kommentar.


Vid Airport City Stockholm pågår en exploatering av Sveriges första riktiga flygplatsstad där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Läs gärna mer pågående aktiviteter och etableringar på Airport City Stockholms hemsida.

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägarna Swedavia AB som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, Sigtuna kommun – Airport City Stockholms hemkommun, samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com


Relaterade länkar

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • airport city stockholm
 • airportcity
 • arlanda
 • arlandastad holding
 • flygplatsstad
 • hållbar stad
 • kristina alvendal
 • sigtuna kommun
 • stockholm arlanda airport
 • elväg
 • elways
 • trafikverket
 • kilenkrysset
 • rosersberg
 • logistik
 • transport

Regioner

 • Stockholm

Kontakter

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647