Nyhet -

Invigning av Trafikplats Rosersberg, Airport City Stockholm

Bilden visar området för den nya trafikplatsen i Rosersberg. Foto: Trafikverket.

Det blir smidigare att ta sig till och från Rosersberg och boendemiljön förbättras när den nya trafikplatsen E4 Rosersberg öppnas. Rosersberg är Airport City Stockholms expanderande logistikområde norr om Stockholm och invigningen av Trafikplatsen hölls fredagen den 14 juni.

– Tillgängligheten förbättras och för miljön blir det en klar förbättring när trafik kan flyttas från de mindre vägarna vid bostadsområdet ut till E4, säger Trafikverkets regionchef Helena Sundberg.

Utöver de nya på- och avfarterna till E4 har det bland annat byggts en ny sträckning av Norrsundavägen med nya cirkulationsplatser för anslutningen till E4 samt nya gång- och cykelvägar, som ett steg i riktning mot ett sammanhängande stråk av gång- och cykelväg mellan Rosersberg och Märsta. Fem nya busshållplatser byggs också samt en dagvattendamm som utformas för att efterlikna ett naturligt vattendrag.

– Vi vill satsa på Rosersberg som ett samhälle med både bra boendemiljöer och fler nya jobb. Genom denna satsning på förbättrad infrastruktur vill vi minska köerna och öka livskvaliteten, säger kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna Lars Bryntesson (S).

Trafikplatsen ligger inom ett riksintresse för kulturmiljö och har därför utformats med särskild tonvikt på att vara estetiskt tilltalande och smälta in i miljön. Även omsorgen om naturmiljön har haft stor betydelse i projektet. Man har påträffat naturlig arsenik i marken som behövde tas om hand, något som försenade projektet med nio månader. Projektet har totalt kostat 331 miljoner kronor och finansieras förutom av Trafikverket av Sigtuna kommun och av företagsgruppen Kilenkrysset.

– För företagarna öppnar den förbättrade tillgängligheten nya möjligheter för Stockholm Nord Logistikområde och Rosersberg. Därför har det varit naturligt för oss att gå in med finansiering, säger Kilenkryssets vd Jan Persson.

Även järnvägen kommer snart att få bättre förutsättningar i Rosersberg. En ny bangård och en ny kombiterminal för godstrafiken byggs, liksom förbättrat bullerskydd för de boende.

För att läsa Trafikverkets pressmeddelande i sin helhet, vänligen klicka här.

Logistiknavet Rosersberg är en del av Airport City Stockholm. Med ambitionen om en levande flygplatsstad, närmare världen utvecklas området och skapar dynamiska centrum för industri, handel och möten med syftet att öka hela regionens tillväxt. Sveriges första riktiga flygplatsstad skapar dynamiska områden där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Airport City Stockholm är ett unikt samarbete mellan de tre starka aktörerna Swedavia, Sigtuna kommun samt Arlandastad Holding.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • airport city stockholm
 • airportcity
 • flygplatsstad
 • rosersberg
 • trafikplats
 • kilenkrysset
 • trafikverket
 • sigtuna kommun
 • helena sundberg
 • lars bryntesson
 • jan persson

Regioner

 • Stockholm

Kontakter

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647

Relaterat innehåll