Nyhet -

Swedavia etablerar SkyCity Office One inom Airport City Stockholm

Swedavia har beslutat att etablera kontorsfastigheten SkyCity Office One vid Stockholm Arlanda Airport. De två byggnaderna skapar tillsammans 15 600 kvadratmeter ny kontorsyta vid flygplatsen och är ytterligare ett steg i utvecklingen mot att bli Skandinaviens ledande flygplats.

Stockholm Arlanda Airport är den snabbast växande huvudstadsflygplatsen i Skandinavien och samtidigt ett nav för resande lokaliserat mellan Stockholm och Uppsala. I takt med passagerartillväxten ökar samtidigt efterfrågan på attraktiva kontorslokaler med god tillgänglighet till spårbunden kollektivtrafik liksom inhemska och internationella flygförbindelser. Mot bakgrund av utvecklingen har Swedavia beslutat att etablera kontorsfastigheten SkyCity Office One, bestående av två byggnader motsvarande 15 600 kvadratmeter, vilken beräknas stå färdig två år efter slutgiltigt byggbeslut.

  • Den kontorssatsning vi nu gör stärker utvecklingsmöjligheterna för Stockholm Arlanda Airport. Dels kommer vi kunna erbjuda tillväxtmöjligheter för partners till flygplatsen och dels skapas mycket attraktiva etableringsmöjligheter i anslutning till ett av Europas främsta tillväxtområden, säger Torborg Chetkovich, VD och koncernchef Swedavia.

    Antalet resenärer vid Stockholm Arlanda Airport har sedan 2010 ökat med 30 procent. Med syfte att möta utvecklingen har Swedavia sedan tidigare beslutat om investeringar motsvarande 13 000 MSEK vid Stockholm Arlanda Airport. Därutöver genomför Swedavia fastighetssatsningar i området kring flygplatsen i linje med fastslagen strategi, vilken innebär att realiserade värden inom Swedavias fastighetssegment möjliggör en utveckling av flygplatsen i enlighet med Sveriges långsiktiga behov av tillgänglighet.

    Beslutet om SkyCity Office One, vilket motsvarar en satsning motsvarande mellan 500 till 600 MSEK, innebär att projektering av fastigheten samt produktionsförberedelser inleds. Slutgiltigt byggbeslut återstår. Kommande utveckling vid flygplatsen inkluderar bland annat ett nytt hotell med 400 rum riktat främst mot privatresenärer vilket beräknas stå klart 2018.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • swedavia
  • airport city stockholm

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647