Nyhet -

Välkommen till seminarium och affärsnätverk för Arlandaregionens utveckling den 2 oktober!

Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att vara mitt i Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster. Stockholms Handelskammare arbetar för att öka Huvudstadsregionens attraktivitet både för människor och företag. Vårt nya gemensamma Affärsnätverk Airport City Stockholm är ett nätverk för dig som vill göra affärer och bidra till att stärka framtidens Arlandaregion.

Välkommen till vårt heldagsseminarium "Innovationsarenor och utvecklingskluster - strategier för Greentech och energi"!

När: 2 oktober 2015
Var: Quality Airport Hotel,
Eurostop, Arlandastad

Information och anmälan: www.chamber.se/airportcity

Program

09.00 Välkomstord och introduktion

Arlandaregionens utveckling och Affärsnätverket Airport City Stockholm

Fredrik Jaresved, VD, Airport City Stockholm

Göran Brocknäs, regionchef, Stockholms Handelskammare

Lars Bryntesson (S), kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun

Elfordon, elvägar och andra långsiktigt hållbara transportsystem

The art of thinking outside the box – on a global scale

Tesla Ltd beskriver sin vision med målet att accelerera en global övergång till långsiktigt hållbara transporter. Föredraget hålls på Engelska.

Peter Bardenfleth-Hansen, scandinavian director, TESLA Ltd.

Elvägar och andra långsiktigt hållbara transportsystem

Arlandaområdet som testlaboratorium för framtida kommunikation. Sofia Lundberg, biträdande forskningsdirektör, Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Utvecklingskluster och innovationsarenor

Strategier för långsiktigt hållbara utvecklingskluster

Per Flink, projektledare, Sustainable Business Hub Skåne, SBHS

Strategier för en världsledande innovationsarena

Åke Lindström, director of development. Kista Science City, KSC

12.00 Lunch

Samverkansbehov mellan forskning och industri inom Greentech och energi

Göran Finnveden, professor och vicerektor för hållbar Utveckling. Kungliga Tekniska Högskolan, KTH

Mats Danielsson, professor och prorektor, Stockholms universitet
Marika Edoff, professor och stf vicerektor för Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet
Johan Schnürer, vicerektor med ansvar för samverkansbehov. Statens Lantbruksuniversitet, SLU

Presentationer, rundabordssamtal och interaktiv dialog med auditoriet

Summering och vägen framåt för Affärsnätverket Airport City Stockholm

Göran Brocknäs, regionchef, Stockholms Handelskammare

Fredrik Jaresved, VD, Airport City Stockholm

Internationella möjligheter - en utblick

15.40 Dagen avslutas med mingel och lättare förtäring

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • airport city stockholm
  • flygplatsstad
  • hållbarhet
  • stockholms handelskammare

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647