Pressmeddelande -

​Elväg vid Arlanda inom två år

Idag meddelade Trafikverket att elvägsprojektet vid Stockholm Arlanda Airport kommer att delfinansieras. Pengarna ska användas till fortsatt teknikutveckling och för att anlägga en elväg för transporter mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde.

─ Det är ett riktigt glädjebesked att staten fortsätter satsa på elvägar. Vi kommer nu fortsätta utveckla detaljer inom tekniken vid vår testbana vid Arlanda och om ca två år anlägga en två kilometer lång sträcka mellan Arlanda och logistikcentret i Rosersberg, säger Hans Säll, samordnare för affärsutveckling på NCC Roads och ordförande i konsortiebolaget

Projektet är del av Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling av elvägar. Av från början elva projekt är elvägen vid Arlanda ett av två som nu ges ytterligare finansiellt stöd. Tekniken som utvecklats de senaste fem åren bygger på en elskena i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan. Elvägen mellan Rosersberg och Arlanda, som blir två kilometer lång, är en viktig länk för att visa hur miljösmart distribution kan utformas. Sträckan kommer att trafikeras av bland annat PostNords lastbilar som går i skytteltrafik mellan flygplatsen och logistikcentret i Rosersberg.

─ Elvägar har flera fördelar. De minskar koldioxidutsläppen, tekniken vi har kan enkelt integreras i befintligt vägsystem och den är dessutom samhällsekonomiskt försvarbar och, säger Gunnar Asplund, vd Elways.

33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från vägtrafiken, varav godstrafiken står för en tredjedel. Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar som visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030, vilket skulle reducera energianvändningen med ca 10 TWh.

Fotnot: Projektet stödjs av NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys & Strategi,

Airport city Stockholm (samägt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad AB)

KTH, Gävle Container Terminal, e-Traction, ABT-bolagen och PostNord.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Säll, samordnare affärsutveckling, NCC Roads, Telefon 070-245 79 06

Gunnar Asplund, uppfinnare, Elways AB, Telefon 08-27 22 77 eller 070-593 29 39

Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige, Telefon 070-226 76 80

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • airport city stockholm
  • arlanda
  • hållbar stad
  • hållbarhet
  • elväg

Regioner

  • Stockholm

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com

Kontakter

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647