Pressmeddelande -

Fredrik Jaresved ny VD för växande Airport City Stockholm

Styrelsen för Airport City Stockholm har beslutat att utse Fredrik Jaresved till ny VD för bolaget. Därigenom säkerställs en stark samverkan mellan Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB med syfte att skapa goda förutsättningar för långsiktig tillväxt i området.

I området kring Stockholm Arlanda Airport beräknas 30 000 nya arbetstillfällen skapas under de närmsta femton åren. Den starka tillväxten möjliggörs genom ett samarbete där Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB koordinerar verksamheternas respektive utveckling inom bolaget Airport City Stockholm. Till bolagets VD har nu Fredrik Jaresved rekryterats.

-Utvecklingen kring Stockholm Arlanda Airport går i allt snabbare takt och Fredrik Jaresved har en bevisad god förmåga att omhänderta de utmaningar som tillväxten innebär, säger Leif West, styrelseordförande Airport City Stockholm.

-Området kring Stockholm Arlanda Airport är ett av Sveriges största tillväxtområden som skapar nytta för hela Sverige. Jag ser mycket fram emot att koordinera denna utveckling och underlätta för de verksamheter som söker sig till detta nav för infrastruktur, säger Fredrik Jaresved, vd Airport City Stockholm..

Fredrik Jaresved har omfattande erfarenhet av såväl infrastrukturfrågor som regionsamarbeten från såväl SKL som Swedavia. Tjänsten som VD för Airport City Stockholm omfattar 50 procent. Fredrik Jaresved är samtidigt fortsatt anställd vid Stockholm Arlanda Airport. Styrelsen har därutöver beslutat att kommunikationschefer från Swedavia och Sigtuna Kommun adjungeras till styrelsen med syfte att intensifiera kommunikationsinsatser gentemot intressenter till området.

För mer information: Fredrik Jaresved, VD Airport City Stockholm, tel. 0733-52 60 83 eller
Leif West, styrelseordförande Airport City Stockholm, tel. 0704-12 96 45

Ämnen

  • Partnerskap, samarbeten

Kategorier

  • fredrik jaresved
  • airport city stockholm
  • vd

Regioner

  • Stockholm

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com

Kontakter

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647