Pressmeddelande -

Ny satsning på Arlanda viktigt steg för Airport City Stockholm

Swedavia har fastställt inriktningen för Stockholm Arlanda Airports fortsatta utveckling för de kommande 30 åren. Den nya utvecklingsplanen innehåller åtgärder för att öka kapacitet, effektivitet och upplevelse för flygplatsens kunder och innefattar investeringar på 13 miljarder kronor. Den nya planen är ett viktigt steg i utvecklingen av Airport City Stockholm.

Det första steget i utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport togs i samband med invigningen av nya Terminal 2 under 2013. För att långsiktigt säkerställa Sveriges internationella tillgänglighet har Swedavia nu också fattat ett inriktningsbeslut avseende den fortsatta utvecklingen av flygplatsen, vilken kommer att ske i takt med trafiktillväxten vid flygplatsen. Idag reser nära 21 miljoner på årsbasis via flygplatsen och resenärstillväxten förväntas öka ytterligare. År 2040 beräknas antalet ha stigit till närmare 35 miljoner, vilket motsvarar en ökning på i genomsnitt drygt 2 procent per år.

-  Det här är ett mycket stort steg i utvecklingen av Airport City Stockholm. Vi räknar med att hela 50 000 arbetstillfällen kommer att finnas i flygplatsstaden år 2030. Det innebär att Airport City Stockholm kommer att bli ett av Sveriges viktigaste tillväxtområden. Den nya planen rymmer viktiga satsningar som skapar de rätta förutsättningarna för att göra flygplatsstaden attraktiv för både människor och företag, säger Kristina Alvendal, VD för Airport City Stockholm.

Den långsiktiga planen består av ett antal olika etapper, varav den första av dessa omfattar en tioårsperiod. I den nya utvecklingsplanen ingår bland annat en ny pir i Terminal 5, och utbyggnad av säkerhetskontrollen och ett antal kommersiella ytor i terminalen. Även terminalnära parkeringsplatser och ett helt nytt miljöanpassat driftområde planeras. Under perioden 2014-2043 uppskattas investeringsvolymen för terminalutvecklingen uppgå till totalt drygt 13 miljarder kronor, varav knappt 7 miljarder avser den första etappen.

Utöver utvecklingen av flygplatsen kommer också Arlandas närmiljö att förändras. För att skapa en levande stadsmiljö kommer nya och moderna kontorsfastigheter växa fram i anslutning till flygplatsen. Nästa del i denna fas är etableringen av Sky City Office One, en kontorsbyggnad motsvarande 15 000 kvadratmeter som kommer att byggas nära själva flygplatsen.

För mer information om Swedavias utvecklingsplan, vänligen kontakta:

Klas Nilsson, presschef Swedavia

Telefon: 010-10 90 100 / 0704- 53 65 88

Email: klas.nilsson@swedavia.se

För mer information om Airport City Stockholm, vänligen kontakta:

Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm

Telefon: 08-440 42 40

E-mail: kristina.alvendal@airportcitystockholm.com

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • airport city stockholm
  • airportcity
  • arlanda
  • flygplatsstad
  • kristina alvendal
  • stockholm arlanda airport
  • sigtuna kommun
  • swedavia

Regioner

  • Stockholm

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige - Sigtuna kommun - Airport City Stockholms hemkommun - samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com

Kontakter

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647