Pressmeddelande -

PwCs globala arbetsgrupp om Airport City Stockholm: Tillväxt med stor potential för Sveriges ekonomi

PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av Airport City Stockholm gjort en beräkning av vilket bidrag flygplatsstaden kring Arlanda ger till Stockholmsregionens och Sveriges ekonomi, samt vad effekterna för svensk ekonomi kan bli om dagens 20 000 arbetsplatser blir 50 000 till år 2030. Rapporten visar att de företag och arbetstillfällen som finns i Airport City Stockholm har högt förädlingsvärde och bidrar till många nya jobb längs värdekedjan.

PwC:s internationella arbetsgrupp har använt samma beräkningsmetoder som när man producerar den globala rapporten Cities of Opportunity för att utvärdera effekterna på Sveriges ekonomi om Airport City Stockholms expansionsplaner genomförs. Effekterna är betydande:

För varje 1 krona i bruttomarginal inom Airport City Stockholm genereras 5,2 kronor i ekonomin som helhet och för varje jobb som skapas uppskattas att ytterligare 4,7 jobb skapas i ekonomin som helhet.

Närhet till internationella flyglinjer är viktigt för huvudkontor och företag med stora inslag av internationell kompetens och för företag med hög andel utlandsaffärer. Dessa företag har ofta ett högt förädlingsvärde i sina produkter och tjänster. En expanderande flygplats med närhet till en huvudstad underlättar dessutom för turism, som är en viktig tillväxtfaktor. PwCs rapport betonar också att de flygplatsstäder som lyckats bäst, som Schiphol i Amsterdam och Frankfurt, präglas av ett antal nyckelfaktorer:

 • Växande flygplatser sett till trafikvolym

 • Goda förbindelser till och från flygplatsen, spårbunden och vägar

 • Samarbete mellan staten, regionen/kommunen och näringslivet i regionen

PwC konstaterar att alla dessa faktorer föreligger för Airport City Stockholm och dessutom betonar man att den sammanhållna stadsbyggnadsstrategin för området är viktig för att attrahera nya etableringar. 

Airport City Stockholm bidrar idag med 82 miljarder i bruttoförädlingsvärde i ekonomin och 115 000 anställningar i Sverige. Av dessa är ca 20 000 direkt anställda inom verksamheterna och 33 000 är indirekta och består av underleverantörer och liknande. Ytterligare 61 000 arbetstillfällen är ”inducerade” anställningar, ett resultat av den konsumtion som uppstår hos de direkta och indirekta anställningarna. 

Om expansionsplanerna för 50 000 arbetstillfällen nås till 2030, uppskattar PwC att Airport City Stockholm skulle bidra med totalt 286 miljarder kronor i form av bruttoförädlingsvärde i ekonomin som helhet. Detta består av ca 46 miljarder kronor i direkta ekonomiska effekter, ca 81 miljarder kronor i indirekta ekonomiska effekter från underleverantörer och inducerade effekter om ca 160 miljarder kronor i form av bidrag till ekonomin från Airport City Stockholms och leverantörernas anställda.

Motsvarande beräkning för antalet anställningstillfällen ger vid handen att Airport City Stockholm skulle bidra med 281 000 arbetstillfällen i Sverige. Av dessa är ca 81 000 indirekta och ca 150 000 inducerade. 

För mer information, kontakta Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm, Tel + 46 8 440 42 40 eller mobil+46 733 508 918, mail kristina.alvendal@airportcitystockholm.com
Relaterade länkar

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • airport city stockholm
 • airportcity
 • arlanda
 • arlandastad holding
 • flygplatsstad
 • hållbar stad
 • kristina alvendal
 • sigtuna kommun
 • stockholm arlanda airport
 • swedavia
 • pwc london
 • pwc
 • cities of opportunity
 • tillväxt
 • arbetstillfällen

Regioner

 • Stockholm

Airport City Stockholm skapar Sveriges första riktiga flygplatsstad

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan delägare Swedavia AB - som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i Sverige, Sigtuna kommun - Airport City Stockholms hemkommun, samt fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Airport City Stockholm skapar en modern flygplatsstad med en levande stadsmiljö och har som uttalad ambition att bli ett av Stockholmsområdets mest livskraftiga kunskapskluster.

www.airportcitystockholm.com

Kontakter

Jennie Claesson

Presskontakt vd 0705761647