Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Airsonett AB tvingas varsla personal i avvaktan på subventionering

Airsonett har under de senaste åren fokuserat på kliniska studier av bolagets produkt Protexo och på att bygga upp en bra grund inför kommersialiseringen. Företagets medicintekniska produkt är utvecklad för behandling av patienter som lider av svår allergisk astma. Behandlingen med Protexo är beroende av att samhället subventionerar behandlingskostnaden på likande sätt som idag sker för läkemedelsbehandling av sjukdomen, trots att i det här fallet rör sig om en medicinteknisk produkt. Beslut att subventionera Protexo tar längre tid än företaget räknat med och nu behöver företaget reducera kostnaderna i avvaktan på positiva beslut. Som en följd av detta har idag bolaget inlett förhandlingar med fackliga företrädare gällande en reducering av antalet anställda. Utfallet av dessa förhandlingar är i dagsläget inte klart utan förväntas pågå t.o.m. juni månads utgång.

Peter Ekolind, VD  Airsonett AB - "Det är givetvis beklagligt att vi tvingas säga upp flera kompetenta medarbetare. Vi tror starkt på att vi kommer att få igenom subventionering i både Sverige och i delar av Europa med tiden. Det är dock svårbedömt när detta kommer att ske".

För mer information vänligen kontakta:
Peter Ekolind, VD Airsonett AB
e-mail: peter.ekolind@airsonett.com
Tel
: 070-3415560       
Thomas Axelsson, Styrelseordförande
e-mail: thomas.axelsson@gmail.com
Tel
: 0708 17 99 76 

Ämnen


Airsonett AB är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag med en unik teknologi som leder utvecklingen av icke-farmaceutisk behandling av astma.

Relaterat material