Pressmeddelande -

New Communications Manager at Airsonett

Airsonett has recruited a new employee, Susanne Werneman who is the company's new Communications Manager. Susanne will work with communications, public relations and information. 

"We are in an expansive phase and we therefore need to improve and develop our communication and information. Susanne Werneman, who has significant and long experience of Market Communications on an international level, was therefore recruited." says Airsonett’s Global Marketing and Sales Director Peter Ekolind.

Global Marketing and Sales Director Peter Ekolind. Susanne got experiences from both advertising agencies and the Med Tech industry. She has a degree in Information Technology from the University of Gothenburg and has recently completed a course in Strategic Brand Management at IHM Business School in Gothenburg and PR & Communications at Bergh's School of Communication in Stockholm. Susanne's latest position was as Brand Manager at Getinge Infection Control, where she worked for 10 years.

Airsonett is a research based medical technology company with a unique technology which leads the development of preventative and secondary preventative treatment of allergic asthma (Protexo) as well as management of airborne bacteria and virus contamination (Opragon). Airsonett was awarded the title Sweden’s MedTech Company of the Year 2009.

For more information, please contact:
Peter Ekolind, Global Marketing and Sales Director, Airsonett AB, Phone: +46 (0) 431 402 539, E-mail peter.ekolind @ airsonett.com

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn.Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se