Pressmeddelande -

Ny Communication Manager på Airsonett

Airsonett har anställt ytterligare en medarbetare, Susanne Werneman som är företagets nya Communication Manager. Susanne kommer att arbeta med kommunikation, PR och information.

”Då vi är i en expansiv fas behöver vi nu förbättra och utveckla vår kommunikation och information och har därför anställt Susanne Werneman som har mångåring erfarenhet inom ”Market Communications” på en internationell nivå, senast som Communication & Brand Manager på Getinge Infection Control”, säger Airsonetts Marknadsdirektör Peter Ekolind.

Susanne  har erfarenhet både från reklambyråer och från medicinteknisk industri. Hon har en utbildning i Informationsteknik från Göteborgs Universitet och har också nyligen läst Strategic Brand Management på IHM Business School i Göteborg samt PR & Communication på Berghs School of Communication i Stockholm. 

Hon har förutom 10 år på Getinge Infection Control även arbetat på HemoCue AB i 6 år.  

Airsonett är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag som leder utvecklingen av icke-farmaceutisk behandling av allergisk astma. Airsonett är också aktiva med forskning och produktutveckling för begränsning av luftburen infektionsspridning inom sjukvården. Airsonett blev vald till Årets Medicintekniska Företag 2009 i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Ekolind, Global Försäljnings- och Marknadsdirektör, Airsonett AB, tel: +46  (0)431 402539, e-mail peter.ekolind@airsonett.com

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn.Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se