Skip to main content

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som levererar övervakningslösningar för fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2017 10:04 CET

Avfuktare installerad i fjärrvärmekammare

Airwatergreen inleder samarbete med Wideco som har utvecklat en komplett övervakningslösning med kommunikation, statistik och analys av fjärrvärmeledningar. Det är ett efterfrågat komplement till Airwatergreen lösningar för avfuktning.

Airwatergreen utvecklar och marknadsför produkter för avfuktning baserad på en avancerad avfuktningsteknik som ger en rad unika fördelar. En av fördelarna är att kunna genomföra avfuktning vid alla temperaturer, låga och höga, med en betydligt lägre energiförbrukning än vad som tidigare har varit möjligt.

Inom fjärrvärme har Airwatergreens installationer av avfuktare minskat skador på kamrarna genom minskad korrosion på rör och sprickbildning i betongväggar. Att sänka luftfuktigheten minskar även mögeltillväxt samt ger en bättre arbetsmiljö genom en minskad bakterieutveckling. Airwatergreen koncept för Torrt klimat finns nu installerat på ett antal platser och har mött stor uppskattning hos driftsansvariga.

Wideco har under många år utvecklat en komplett hostinglösning med mjukvaror som hanterar kommunikation, statistik och analys av kundens övervakningsenheter och där Wideco idag på ett effektivt och driftsäkert sätt övervakar allt från fjärrvärmeledningar till tusentals enheter för nivåövervakning av fjärrvärmekamrar över hela världen. Systemet går under namnet WiDetect Online. Widetect Online övervakning är en kraftfull lösning för övervakning av installationer i fjärrvärmekamrar. Systemet möjliggör en kontinuerlig övervakning av status på installationen, vilket leder till förenklad service och underhåll.

“WiDetect Online från Wideco har utvecklats för att leverera ett driftsäkert övervakningssystem som våra kunder nu får tillgång till för att kunna övervaka installationer av våra avfuktare. Vi ser fram emot att kunna presentera denna lösning för både existerande och potentiella kunder både i Sverige och utomlands.”, säger Bo Tiderman, VD på Airwatergreen.

”Vi ser ett stort behov av Airwatergreens produkter inom fjärrvärme. Detta samarbete gör det möjligt för Airwatergreens kunder att via Widecos mjukvaror övervaka även luftavfuktare, som ofta installeras på platser som är besvärliga att inspektera. Det kan spara tid och resurser!”, säger Karl-Johan Wirfalk, VD på Wideco.

Airwatergreen har utvecklat den nya fukthanteringstekniken Varmkondensering som väntas bli en ny standard för energieffektiv avfuktning i alla temperaturer. Tekniken kondenserar fukt till vatten vilket förenklar installation och hantering. Den är okänslig för temperaturfall vilket gör att den kan arbeta i hela temperaturspannet. Tekniken har patenterats i bland annat USA, Kina och Ryssland och har rönt stor uppmärksamhet.

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Vi har idag över 300 installationer i främst de nordiska länderna. Bolaget innehar en rad patent, bland annat i USA, Kina och EU, och satsar stora resurser på teknikutveckling. Airwatergreen utnämndes 2016 till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av NyTeknik och Affärsvärlden. Airwatergreen har kontor i Uppsala och Malmö.

Läs mer på www.airwatergreen.com

Om Wideco

Wideco är världsledande inom området och erbjuder ett av marknadens mest effektiva fuktövervakningskoncept till företag inom fjärrvärme, fjärrkyla, VA och industri. Vi vänder oss till dig som vill öka ditt företags driftssäkerhet genom att i god tid upptäcka och åtgärda läckor i rörledningssystem, fjärrvärmekammare eller andra utrymmen. Resultatet är en tryggare och kostnadseffektivare verksamhet. Wideco har idag ett brett produktsortiment, med flera patent och arbetar med kunder och partners i hela världen.

För mer information besök www.wideco.se