Blogginlägg -

Mer än bara Twitter i medielandskapet

Det senaste har det handlat mycket om Twitter. Vi har rapporterat om #svenskatwitter och #twitterbarometern. Vi har hittat inte mindre än  318 651 svenska twitterkonton och våra snokanden i Twitter fortsätter. Vi kommer att kunna använda allt vi hittat för att kunna göra filtreringar i vårt mediebevakningsverktyg. Inom kort kommer det till exempel vara möjligt att sortera på bara svenska konton som har fler än 200 följare eller på de som har mest inflytande i Sverige.

Men Aitellu pysslar ju med mer än bara Twitter. Vi bevakar ju all media. För att koppla vårt idoga arbete med Twitter till gammelmediavärlden tittade vi på hur många gånger Twitter nämndes i traditionell journalistisk text under aprilmånad 2012 och 2011. I år har 593 artiklar nämnt Twitter under april månad, förra året  984. Det är många. Vad vill vi då visa med de sifforna?

Vi ser att medier mer och mer flyter in i varandra, korsrefererar och befruktar varandra. Den klassiska mediemixen är snart ett förändrat begrepp. De traditionella medierna nämner Twitter som källa och på Twitter länkas och diskuteras gammelmedia. Vi ser hashtag-uppmaningar i artiklar och i etermedia. Företag och organisationer jobbar med PR och opinion på Facebook, i bloggar och på twitter som i dagspress och TV. Vi tycker därför att det är mer relevant att prata om en medieväv, och att kunna hantera den kommer att kräva nya glasögon för många marknads- och kommunikationsavdelningar. Det ställer högre krav på bevakning av alla typer av media, inte bara den traditionella.

All professionell kommunikation bör börja med att lyssna och se sig omkring. Vi är ögon och öron i medielandskapet.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • aitellu
  • söktjänst
  • sociala medier
  • social media
  • omvärldsbevakning
  • nya medier
  • medieanalys
  • mediebevakning och analys

Kontakter

Daniel di Benedetto

Presskontakt Vice President and Head of Sales Vice VD och Säljchef för Aitellu och Aitellu Technologies +46705833580