Pressmeddelande -

Det första intelligenta verktyget för medieanalys.

Företag och organisationer kan alltså mäta mediebilden av sig själva, sina varumärken eller sina konkurrenter kvantitativt och kvalitativt i realtid.
Aitellu Analys är

Snabbt
• Användaren får snabbt resultat och kan korrigera PR-arbetet för optimalt resultat.
• Användaren får bättre kontroll över effekten av investeringar i PR.
• Användaren behöver inte vänta på analysresultatet i en månad.

Smart
• Smarta styrkort låter användaren arbeta målstyrt och fokuserat.
• Användaren behöver inte fatta beslut på känsla.

Konsekvent
• Användare kan genomföra snabba bakgrundanalyser.
• Jobba aktivt med uppföljning på daglig basis.

Kostnadseffektivt
• Användaren får mer analys för mindre pengar.
• Det är inte mängden artiklar som styr priset.

Öppet
• Aitellu Analys är ett öppet system.
• Bevakar hela webben via Aitellu Nyheter, Aitellus egen bevakningstjänst.
• Alla elektroniska nyhetsmedier eller databaser kan enkelt anslutas till verktyget.

Mer information
• Provkör vår demoversion av Aitellu Analys, finns på www.aitellu.com.

• Linda Eriksson, 0707-233863, linda.eriksson@aitellu.com

• Om Aitellu AB
• Aitellu är ett mjukvaruföretag som erbjuder avancerade analysverktyg för snabb förståelse av stora datamängder.

• Baserade på världsledande teknik inom artificiell intelligens kan Aitellus produkter automatiskt söka, förstå och organisera information.

• Därigenom kan produkterna hitta samband ingen människa tidigare kunnat hitta, eller ens kommit på att söka efter.

• Kunder utnyttjar Aitellus produkter till att bevaka, mäta och förutse trender och preferenser, opinioner som kan påverka organisationen, potential för framtida produkter och utvecklingen på finansiella marknader.

Ämnen

  • Massmedia

Kontakter

Daniel di Benedetto

Presskontakt Vice President and Head of Sales Vice VD och Säljchef för Aitellu och Aitellu Technologies +46705833580

Relaterat innehåll

Relaterade event