Pressmeddelande -

Akademikerförbundet SSRs kongress har valt ny förbundsstyrelse

Lars Jansson från Göteborg omvald till ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Lars Jansson omvaldes som ledamot. Lars Jansson är 52 år och bosatt i Göteborg. Han är utbildad socionom och arbetar som enhetschef inom psykiskt funktionshinder i Göteborgs stad. Lars Jansson är ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2001. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Anita Davidsson, Camilla Ring, Kjell Jonsson, Carina Laurin Stensson, Helen Björesund, Jan Lanzow Nilsson, Mikael Jarnlo och Evert Blohmé. För mer information kontakta: Lars Jansson, 073-666 01 56 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Kjell Jonsson från Piteå omvald till ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Kjell Jonsson omvaldes som ledamot. Kjell Jonsson är 58 år och bosatt i Piteå. Han är utbildad förvaltningssocionom och legitimerad psykoterapeut. Han arbetar på BUP-mottagningen i Piteå med specialitet barnpsykoterapi. Kjell Jonsson är ledamot i förbundsstyrelsen sedan år 2000 och har haft fackliga uppdrag inom förbundet sedan 1974. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Anita Davidsson, Camilla Ring, Carina Laurin Stensson, Lars Jansson, Helen Björesund, Jan Lanzow Nilsson, Mikael Jarnlo och Evert Blohmé. För mer information kontakta: Kjell Jonsson, 073-074 79 62 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Anita Davidsson från Kåge omvald till ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Anita Davidsson omvaldes som ledamot. Anita Davidsson är 49 år och bosatt i Kåge. Hon är utbildad socionom och har sedan 1980 arbetat på Skellefteå lasarett som sjukhuskurator. Anita Davidsson är ledamot i förbundsstyrelsen sedan år 2003. - Jag har ett varmt engagemang för arbetet med lokal organisation, jämställdhet och mångfald. Det vill jag fortsätta med, säger Anita Davidsson. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Camilla Ring, Kjell Jonsson, Carina Laurin Stensson, Lars Jansson, Helen Björesund, Jan Lanzow Nilsson, Mikael Jarnlo och Evert Blohmé. För mer information kontakta: Anita Davidsson, 070-694 06 52 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Camilla Ring från Linköping omvald till ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Camilla Ring omvaldes som ledamot. Camilla Ring är 36 år och bosatt i Linköping. Hon är auktoriserad socionom och har sedan examen 1991 arbetat som socialsekreterare, främst med barn- och ungdomsfrågor. Sedan 2001 arbetar hon som 1:e socialsekreterare i Motala. Camilla har varit ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse sedan 2001. - Att synliggöra våra medlemmars profession och kompetens är en viktig uppgift för Akademikerförbundet SSR. Många av våra medlemmar är verksamma inom offentlig sektor med arbetsuppgifter att möta de mest utsatta i vårt samhälle, människor som själva sällan får göra sin röst hörd. Här måste våra medlemmar ta sitt ansvar och lyfta, hur dessa brukares livssituation ser ut till en diskussion med politiker och andra beslutsfattare om hur vår välfärd ska se ut i framtiden, säger Camilla Ring. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Anita Davidsson, Kjell Jonsson, Carina Laurin Stensson, Lars Jansson, Helen Björesund, Jan Lanzow Nilsson, Mikael Jarnlo och Evert Blohmé. För mer information kontakta: Camilla Ring, 070-266 73 35 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Carina Laurin Stensson från Örebro omvald till ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Carina Laurin Stensson omvaldes som ledamot. Carina Laurin Stensson är 47 år och bosatt i Örebro. Hon är socionom och Har varit fackligt aktiv inom Akademikerförbundet SSR i Örebro sedan 1995. Hon är ordförande i lokalföreningen i Örebro kommun sedan sex år. Nu arbetar hon som SACO-samordnare i Örebro kommun. - Jag tycker att det är viktigt med yrkesfrågor, fackligt ledarskap och en annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är rekrytering, säger Carina Laurin Stensson. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Anita Davidsson, Camilla Ring, Kjell Jonsson, Lars Jansson, Helen Björesund, Jan Lanzow Nilsson, Mikael Jarnlo, Evert Blohmé. För mer information kontakta: Carina Laurin Stensson, 070-365 32 30 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Helen Björesund från Kungälv omvald till ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Helen Björesund omvaldes som ledamot. Helen Björesund är 51 år, bosatt i Kungälv och auktoriserad socionom. Sedan 1985 har hon arbetat i Kungälvs kommun, främst som socialsekreterare. Under de senaste åren har hon arbetat som familjehemssekreterare. Inom förbundet har Helen varit aktiv sedan 1986 och ledamot i förbundsstyrelsen sedan kongressen år 2000. - Jag ”brinner” för jämställdhetsfrågor och tror att yrkesfrågorna måste ha en framträdande plats inom förbundet, säger Helen Björesund. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Anita Davidsson, Camilla Ring, Kjell Jonsson, Carina Laurin Stensson, Lars Jansson, Jan Lanzow Nilsson, Mikael Jarnlo och Evert Blohmé. För mer information kontakta: Helen Björesund, 070-736 19 26 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Evert Blohmé från Helsingborg vald till ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Evert Blohmé valdes som ledamot. Evert Blohmé är 44 år och bosatt i Helsingborg. Han är utbildad förvaltningssocionom och arbetar som ekonom i Helsingborgs kommun. Evert har varit fackligt aktiv sedan slutet på 1980-talet. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Anita Davidsson, Kjell Jonsson, Carina Laurin Stensson, Lars Jansson, Helen Björesund, Jan Lanzow Nilsson, Mikael Jarnlo och Camilla Ring. För mer information kontakta: Evert Blohmé, 070-686 60 65 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Jan Lanzow Nilsson från Limhamn vald till ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Jan Lanzow Nilsson valdes som ledamot. Jan Lanzow Nilsson är 50 år och bosatt i Limhamn. Han är socionom och har under 27 år arbetat som socialarbetare i Malmö stad. Jan arbetar halvtid som arbetsmiljösamordnare för SACO-föreningen i Malmö stad, han arbetar 25 procent som facklig sekreterare i Akademikerförbundet SSR och 25 procent inom socialpsykiatrin. - Dom viktigaste frågorna att arbeta med är förbundets demokrati, arbetsmiljö och medlemsnytta, säger Jan Lanzow Nilsson. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Anita Davidsson, Kjell Jonsson, Carina Laurin Stensson, Camilla Ring, Lars Jansson, Helen Björesund, Mikael Jarnlo och Evert Blohmé. För mer information kontakta: Jan Lanzow Nilsson, 070-313 36 83, 040-13 36 23 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Mikael Jarnlo från Stockholm vald till ledamot i Akademikerförbundet SSRs förbundsstyrelse. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Mikael Jarnlo valdes som ledamot. Mikael Jarnlo är 37 år och bosatt i Stockholm. Han är socionom och arbetar som projektledare för ett tonårsprogram i Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm stad. Mikael har varit fackligt aktivt inom Akademikerförbundet SSR sedan 1993. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Anita Davidsson, Kjell Jonsson, Carina Laurin Stensson, Lars Jansson, Helen Björesund, Jan Lanzow Nilsson, Camilla Ring och Evert Blohmé. För mer information kontakta: Mikael Jarnlo, 0708-79 02 69 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Heike Erkers från Göteborg omvald till 2:e vice ordförande i förbundet. Idag valde Akademikerförbundet SSR kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Heike Erkers omvaldes till 2:e vice ordförande. Heike Erkers är 46 år och bosatt i Göteborg. Hon har varit fackligt aktiv sedan 1986 då hon valdes in i SACO-styrelsen för Länsarbetsnämnden. Där blev hon 1992 ordförande på heltid. Sedan 11 år tillbaka är hon ledamot i SACO-styrelsen för Arbetsmarknadsverket, SACO-AMV. - Att arbeta vidare med demokratifrågor i facket är en angelägen fråga. Framför allt att säkerställa den fackliga rörelsens ställning i samhället. Facket har och ska fortsättningsvis ha en stark position. Vi ska värna våra enskilda medlemmar samt att aktivt påverka viktiga samhällspolitiska frågor, säger Heike Erkers. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Anita Davidsson, Camilla Ring, Kjell Jonsson, Carina Laurin Stensson, Lars Jansson, Helen Björesund, Jan Lanzow Nilsson, Mikael Jarnlo och Evert Blohmé. För mer information kontakta: Heike Erkers, 070-622 39 78 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Mats Berglund från Kalmar omvald till 1:e vice ordförande i förbundet. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009 och Mats Berglund omvaldes till 1:e vice ordförande. Mats Berglund är 51 år och bosatt i Kalmar. Han är personalvetare och har tidigare arbetat med personalutveckling. Idag är Mats sektionschef på socialförvaltningen i Kalmar kommun. Mats Berglund har varit facklig förtroendeman inom förbundet sedan 1985. Han har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 1997 och 1:e vice ordförande sedan 2001. - Vi är ett offensivt förbund som vågar göra vår röst hörd i alla sammanhang där våra medlemmar behöver stöd. Det är ett viktigt arbete som jag vill fortsätta delta i, säger Mats Berglund. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Christin Johansson, förbundsordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Anita Davidsson, Camilla Ring, Kjell Jonsson, Carina Laurin Stensson, Lars Jansson, Helen Björesund, Jan Lanzow Nilsson, Mikael Jarnlo och Evert Blohmé. För mer information kontakta: Mats Berglund, 070-378 08 05 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO. Christin Johansson från Helsingborg omvald till förbundsordförande på Akademikerförbundet SSRs kongress. Idag valde Akademikerförbundet SSRs kongress ny förbundsstyrelse för åren 2006-2009. Christin Johansson omvaldes till förbundsordförande. Christin är bosatt i Helsingborg. Hon är socionom och har sedan sin examen 1986 arbetat inom kommunal socialtjänst, främst inom barn- och ungdomsvård i Nordvästra Skåne. Christin Johansson är tjänstledig från Svalövs kommun där hon arbetat som chef för individ- och familjeomsorgen. Christin Johansson startade sin fackliga karriär under studietiden. Hon har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 1993 och valdes till förbundsordförande 2001. - Våra medlemmar har kunskap och kompetens som är viktiga för att utveckla välfärden. Det som är viktigt för mig är att uppvärdera arbetet i offentlig sektor, inte minst i kvinnodominerade yrkesgrupper, säger Christin Johansson. Till övriga förbundsstyrelseledamöter valdes Mats Berglund, 1:e vice ordförande, Heike Erkers, 2:e vice ordförande, Anita Davidsson, Kjell Jonsson, Carina Laurin Stensson, Camilla Ring, Lars Jansson, Helen Björesund, Jan Lanzow Nilsson, Mikael Jarnlo och Evert Blohmé. För mer information kontakta: Christin Johansson, 0708-17 44 59 Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.

Ämnen

  • Arbetsliv