Pressmeddelande -

Debattboken, ”Spaning med varning - från maktlöshet till hopp för välfärden” presenteras för statsminister Göran Persson på Akademikerförbundet SSRs kongress fredag 12 maj kl.12.00

I Spaning med varning skildrar journalisten Anita Kratz ett Sverige som går itu. De ekonomiska och sociala klyftorna ökar. Resurserna har krympt. Om detta saknas det en debatt. Värst är att allt fler barn och ungdomar faller ur skyddsnätet. Detta ser Akademikerförbundet SSRs medlemmar som arbetar i välfärdens kärna och som kläms mellan välfärdens ambitioner och politikernas bistra ekonomiska ramar. Fredag den 12 maj kl 12.00 besöker statsminister Göran Persson Akademikerförbundet SSRs kongress på Djurönäsets kursgård. Lördag den 13 maj kl 13.00 arrangeras ett seminarium med kongressombuden om debattboken. Författaren Anita Kratz är samtalsledare. Andra medverkande är Carlos Rojas, journalist Gringo, Lena Säljö, socialchef Biskopsgården, Ursula Berge samhällspolitisk chef och Christin Johansson ordförande Akademikerförbundet SSR. Övrigt program för kongressen kan läsas på www.akademssr.se Plats: PTK-skolan, Djurönäsets kursgård, Djurhamn, tel 08-571 490 00. Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Stockholm

Relaterade event